Utestasjonerte

Informasjon for deg som skal jobbe i utlandet.

Informasjonen er basert på de generelle vilkårene for jobbreiseforsikring. Arbeidsgiveren din kan ha valgt særskilte vilkår for forsikringen din som avviker fra de generelle vilkårene.