Hva dekker forsikringen

Spørsmål om hva forsikringen dekker og når.

Informasjonen er basert på de generelle vilkårene for jobbreiseforsikring. Arbeidsgiveren din kan ha valgt særskilte vilkår for forsikringen din som avviker fra de generelle vilkårene.