Før reisen

Ting som kan være lurt å tenke på før du reiser

Informasjonen er basert på de generelle vilkårene for jobbreiseforsikring. Arbeidsgiveren din kan ha valgt særskilte vilkår for forsikringen din som avviker fra de generelle vilkårene.