Personalforsikring - må man betale skatt av personalforsikringer?

Må man betale skatt av personalforsikringer?

Svar:

All personalforsikring utover yrkesskade etter lovens krav er skattepliktig. Det vi si at premien legges på lønnen.

Les utfyllende forklaring her