Kan jeg kjøpe egen sykelønnsforsikring?

Vedrørende sykelønnsforsikring. Finnes det en forsikring som jeg som ansatt kan ha for å dekke lønn over 6G ved sykdom? Prøvde å finne dette på nettet, men ser ut som det stort sett er bedrifter som forsikrer sine ansatte.

Svar: Nei, vi tilbyr kun dette som kollektiv forsikring til bedrifter eller næringsdrivende.