Hva er regelen for permisjon i ett år?

Hva er regelen når en ansatt har ett års permisjon fra jobben. Skal/bør vedkommende meldes ut og inn i evt. annet selskap, eller bli stående i forsikringen?

Svar: Det er flere muligheter her, og det kan være lurt om du tar en prat med en forsikringsrådgiver hos oss. Her er et lite sammendrag av mulighetene:

Permittering innebærer normalt at ansettelsesforholdet består og vi har dette regelverket ved permittering:

For yrkesskade

Permitterte skal ha yrkesskadeforsikring, men prisen reduseres med 50 %.

For annen ulykke og/eller annen sykdom

Permitterte skal være med i dekningen i inntil seks måneder. Premien reduseres ikke. For svangerskapspermisjon er det egne og lovstyrte regler.

Frivillig permisjon

Her velger bedriften selv hva de ønsker. Når det gjelder lovpålagt yrkesskade gjelder det på arbeidsstedet i arbeidstiden (eventuelt på reise til og fra arbeid), så denne dekningen bortfaller. Andre dekninger kan bedriften velge å opprettholde.