Har dere sykelønnsforsikring for ansvarlige selskap?

Har dere sykelønnsforsikring for ansvarlige selskap?

Svar: Sykelønnsforsikring kan gjelde uansett type selskap for personer med vanlig arbeidsinntekt – skattepliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig.

For øvrig kan "sykeavbruddforsikring" til selvstendig næringsdrivende, dekke sykelønn over 6 G også for ansvarlige med personinntekt i et ANS.