Er helseforsikring skattebelagt?

Er helseforsikring skattebelagt, og hvor står dette i loven?

Svar: Premien er innberetningspliktig som inntekt. Det er skattelovens § 5-12 som er utgangspunktet.

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer