Er gruppelivsforsikring noe bedriften er forpliktet til å ha?

Svar: Nei, de eneste obligatoriske personalforsikringer er yrkesskadeforsikring og tjenestepensjonsforsikring.

Nedenfor kan du lære mer om obligatoriske forsikringer og forsikringer som arbeidsgiver også kan velge å tilby.

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer