Selger dere tabbeforsikring?

Spørsmål: Selger dere tabbeforsikring?

Svar: Nei, det er ingen selskaper som selger "tabbeforsikring". Derimot tilbyr vi ansvarsforsikring, som vil dekke erstatningsansvaret du kan pådra deg som følge av den virksomheten du driver.

Les mer om bedriftsansvarsforsikring