Kan jeg kjøpe forsikring mot underslag?

Spørsmål: Jeg driver et reisebyrå med fem ansatte. Det viser seg at en tidligere ansatt har underslått penger i årevis. Kan jeg kjøpe forsikring mot dette i tilfelle det skjer igjen?

Svar: Ja, du kan kjøpe en kriminalitetsforsikring. Den vil dekke underslag, bedrageri, dokumentfalsk og lignende straffbare forhold begått av dine ansatte.

Les mer om kriminalitetsforsikring