Kan jeg kjøpe ansvarsforsikring som lege i Norge?

Spørsmål: Jeg skal arbeide som lege i Norge. Vår svenske ansvarsforsikring gjelder ikke der. Hva inngår i deres ansvarsforsikring, og hva koster den.

Svar: Du kan ikke kjøpe ansvarsforsikring som lege hos oss. Alt helsepersonell som skal drive behandlingsvirksomhet i Norge må melde fra til Norsk Pasientskadeerstatning, og betale en avgift dit.

Hvis du skal jobbe i den offentlige helsetjenesten, vil arbeidsgiveren din allerede være tilsluttet denne ordningen.

Se flere spørsmål og svar