Hva skjer hvis jeg måker snø av vogner og skader taket?

Spørsmål: Vil jeg som eier og driver av en campingplass kunne komme i ansvar hvis jeg eller noen av mine ansatte f.eks måker snø av en campingvogn og f.eks faller gjennom taket eller skader vognen f.eks med spaden?

Svar: Ja, du vil kunne komme i ansvar hvis du skader vognene ved snømåking, og hvis dette er en del av det ordinære servicetilbudet til gjestene dine.

Det avgjørende vil være om du har utvist en erstatningsbetingende uaktsomhet ved utførelse av snømåkingen.

Se flere spørsmål og svar