Vårt idrettsslag har forsikringer hos dere. Jeg er kasserer for undergruppen Idrettsskolen. Vi ønsker informasjon om underslagsforsikring.

Svar: Alle idrettslag og klubber er nå pålagt av Norges Idrettsforbund å dekke underslagsforsikring, eller kriminalitetsforsikring som forsikringen egentlig heter.
Forsikringen kjøpes på kollektivt basis, det vil si at basert på idrettslagets samlede årlige inntekter omfatter forsikringen alle som kan underslå midler som tilhører laget/klubben. Forsikringssum kan velges, men det er mest vanlig med kr 500 000 eller kr 1 000 000. Egenandel ved skade er kr 15 000. Alle forsikringstilfeller må politianmeldes.

Kriminalitesforsikringen etableres som en del av If Klubbforsikring der forsikringssummen er kr 500.000. If Klubbforsikring er en prisgunstig forsikringspakke som inneholder Idrettsforsikring (idrettsulykke), arrangøransvar for idrettslaget/klubben samt den aktuelle underslagforsikringen. Pris for klubbforsikringen er basert på idrettslagets medlemsantall.