Får jeg erstatning hvis jeg skader et rør?

Spørsmål: Jeg er rørlegger og har forsikring i If. I tillegg til rørleggerarbeid, tar jeg også en del oppdrag som snekker og flislegger. Vil forsikringen min dekke skaden hvis jeg f.eks. slår inn en spiker som skader et rør i veggen mens jeg setter opp panel på en vegg?

Svar: Nei, det er viktig å være klar over at ansvarsforsikringen kun dekker den virksomheten som står i forsikringsbeviset.

Derfor er det viktig at vi får en så utfyllende beskrivelse av virksomheten din som mulig, slik at vi kan lage en forsikring som dekker hele virksomheten din.

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer