Er selvstendige mestere pålagt forsikring?

Spørsmål: Er selvstendige mestere pålagt å ha forsikring ang. ansvar for jobb og skader?

Svar: Nei, selvstendige næringdsrivende som mestere eller andre håndverkere er ikke pålagt å tegne ansvarsforsikring for den virksomheten de utfører. Men vi anbefaler alle som utfører arbeid/tjenester for andre å etablere ansvarsforsikring for den virksomheten de driver.

En ansvarsforsikring vil, innenfor de gjeldende forsikringsvilkårene, dekke det rettslige erstatningsansvaret du kan pådra deg under utøvelse av virksomheten din.

Les mer om bedriftsansvarsforsikring