Dekker ansvarsforsikring tap av nøkler?

Spørsmål: Jeg har planer om å opprette et enkeltpersonforetak. Her vil jeg få ansvar ved tap av nøkler. Vil en ansvarsforsikring dekke tap av nøkler og de følger dette vil få ved f.eks skifte av låssylindre? Hva vil i så fall en slik ansvarsforsikring koste?

Svar: Ja, du kan kjøpe en tilleggsforsikring som heter "Tap av oppdragsgivers nøkler".

Forsikringen omfatter sikredes erstatningsansvar for omkostninger ved nødvendig skifting/endring av låser/låsesystemer hos oppdragsgiver som følge av at sikrede taper nøkler tilhørende oppdragsgiver.

Les mer om bedriftsansvarsforsikring

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer