Ansvarsforsikring for vaktfirma

Hva dekker ansvarsforsikringen, og i hvilke tilfeller har en bedrift som driver vaktvirksomhet behov for en slik forsikring?

Ansvarsforsikringen dekker det erstatningsansvaret du kan pådra deg for skader på personer eller ting som følge av den virksomheten du driver. Alle bedrifter, også vaktvirksomhet, bør ha ansvarsforsikring.

Les mer om bedriftsansvarsforsikring