Tannforsikring

Forsikre deg mot høye tannlegeregninger

God tannhelse bidrar til god livskvalitet, og nettopp derfor er det så viktig å ta vare på tennene. Men det offentlige dekker i liten grad tannbehandling for personer over 20 år. Med vår tannforsikring er du sikret forutsigbare tannlegeutgifter.

Du betaler en fast pris årlig, og får dekket alle vanlige tannbehandlinger. Forsikringen kan kjøpes fra du er 20 til 70 år, og du kan beholde den til du er 75 år. 

 • Enkelt og forutsigbart

  Det eneste du må gjøre er å gå til en årlig kontroll hos tannlegen som du betaler selv.

 • Du slipper å legge ut for behandlingen

  Tannlegen sender regningen direkte til oss.

 • Du er dekket for 40 000 kroner per år

  Da er du godt forsikret for det meste som kan skje med tennene dine.

priser på tannforsikring

Alder 20 - 35 år 36-50 år 51-70 år

Dekning per år

40 000 kroner 40 000 kroner 40 000 kroner

Egenandel

500 kroner 2 000 kroner 2 000 kroner

Pris

950 kroner 2 400 kroner  2 900 kroner

Dette dekker tannforsikringen

Behandlinger: Dekkes
Hull i tennene (karies)

Behandling av karies med fylling, krone, eller eventuelt rotfylling.

checkmark
Erstatning av skadet fylling

Utskifting eller utbedring av skadet fylling eller skadet tann i tilknytning til fylling.

checkmark
Trekking av tenner

Omfatter også kirurgisk fjerning av tann eller tannrot på grunn av karies, brudd i tannrot og betennelse rundt visdomstann.

checkmark
Innsetting av bro

Erstatning av tann med en bro på inntil tre ledd.

checkmark
Krone på skadet tann

Rehabilitering av skadet tann med krone.

checkmark
Krone på implantat

Produksjon og montering av krone på implantatskrue.

checkmark
Implantat

Erstatning av en manglende tann med inntil ett tannimplantat per år.

checkmark
Rotfylling (endodonti)

Omfatter rotfylling av alle tenner.

checkmark

Godkjente klinikker

For tannklinikker

Driver du en større tannklinikk og ønsker mer informasjon om mulighetene for å tilby tannforsikring til dine pasienter? I så fall er du velkommen til å ta kontakt med vår samarbeidspartner Nordic Dentalpartner. Ønsker du å bli vurdert som samarbeidspartner kan du også fylle ut vedlagte søknadsskjema, så vil du bli kontaktet.

Viktige begrensninger

Forsikringen dekker kun behandlinger som er utført hos tannklinikker godkjent av If / Nordic Dentalpartner.

Hva som ikke er dekket av forsikringen:

 • Rutinekontroll
 • Kjeveortopedi (tannregulering)
 • Utskiftning av intakte fyllinger
 • Kosmetisk behandling
 • Reparasjon av tannimplantat, krone eller bro
 • Feilbehandling og garanti
 • Behandlingskostnader som er dekket av folketrygden

Vær oppmerksom på at forsikringen ikke dekker tannskader som oppstår innen 30 dager etter at forsikringen er kjøpt. Karenstiden gjelder ikke hvis tannskaden skyldes en ulykkeshendelse.

Hvem kan kjøpe tannforsikring?

Hvor gammel må jeg være for å kjøpe tannforsikring?
Tannforsikringen kan kjøpes fra fylte 20 år, når støtten fra det offentlige opphører. Du kan kjøpe forsikringen frem til du fyller 70 år. 

Er det noen spesielle forutsetninger for å kunne kjøpe forsikringen?
For å kjøpe tannforsikring må du ha bostedsadresse i Norge i henhold til folkeregisteret og være medlem av norsk folketrygd. Videre må du ha vært hos tannlege i løpet av de siste 15 månedene og ikke ha utestående behov for tannbehandling når du kjøper forsikringen.

Må jeg gjennom en helsesjekk for å få godkjent tannforsikringen?
Nei, det er ingen særskilt helsevurdering for å kjøpe tannforsikring, men du må kunne svare bekreftende på tre spørsmål knyttet til din tannhelse når du kjøper forsikringen.

Kan jeg kjøpe tannforsikring til barn eller barnebarn?
Ja, du kan betale forsikringen for barn eller barnebarn som har fylt 20 år. De må imidlertid selv stå som eier av forsikringen.

Kan pasienter med periodontitt kjøpe forsikring?
Ja, periodontittpasienter kan kjøpe forsikring.

Hvor lenge gjelder forsikringen? 
Forsikringen gjelder for ett år av gangen og fornyes frem til du blir 75 år. Du kan når som helst si opp forsikringen med én måneds varsel.

Hvordan bruker jeg tannforsikringen?

Må jeg legge ut for behandlingen selv? 
Nei, du slipper å legge ut for behandling som er dekket av tannforsikringen. Du betaler kun egenandelen din. 

Må jeg fylle ut skademelding? 
Nei, tannlegen ordner alt for deg. Du må verken sende inn skademelding, journal eller faktura til oss.

Kan jeg bruke forsikringen min hos alle tannleger? 
Nei, tannklinikken må være godkjent av If. Vår samarbeidspartner Nordic Dentalpartner sertifiserer tannklinikkene på vegne av If.

Kan jeg bruke forsikringen med én gang den er kjøpt? 
Forsikringen gjelder ikke for tannskader som oppstår i løpet av de første 30 dagene etter at forsikringen er kjøpt. Hvis skaden skyldes en ulykke, gjelder den også innenfor de første 30 dagene. 

Når betales egenandelen?
Egenandel betales etter at diagnose er stilt og behandlingen har startet.

Kan tannlegen henvise til spesialist hvis det er behov for det? 
Ja, det gjøres på vanlig måte.

Hva gjør jeg når jeg trenger tannbehandling? 
Du går til din sertifiserte tannlege. Tannlegen kjenner til at du har forsikring og melder inn skaden til oss. 

Vil jeg få vite på forhånd vite hvor mye behandlingen totalt vil koste? 
Ja, tannlegen utarbeider et kostnadsoverslag basert på diagnosen.

Hvor klager jeg dersom jeg er misfornøyd med behandlingen? 
Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen, tar du kontakt med din tannklinikk. Hvis du er misfornøyd med håndteringen av et forsikringskrav, kan du henvende deg til If. Informasjon om klageadgang finner du i forsikringsbeviset ditt.

Hva omfatter tannforsikringen?

Er skadet tann med gammel fylling inkludert i forsikringen?
Ja, skadet tann er forsikret, forutsatt at denne ikke tidligere er blitt behandlet utover karies/ fylling. For tenner som tidligere er rotfylt eller behandlet med krone eller bro, dekkes kun behandling av karies og utskiftning av defekte fyllinger.

Dekkes oppbygging av nedslitte friske tenner?
Oppbygging av nedslitte, friske tenner dekkes ikke. En nedslitt frisk tann er en tann som tidligere ikke har vært behandlet med annet enn fylling.

Dekker forsikringen reklamasjon på tidligere behandling?
Nei, ved reklamasjoner må tannlegen som behandlet deg kontaktes.

Dekker forsikringen skader forårsaket av ulykke?
Ja, tannforsikringen dekker ulykkesskader med inntil 40.000 kroner, utover eventuell støtte fra folketrygden.

Dekker forsikringen nye skader på en tann som har blitt behandlet med tannforsikringen tidligere?
Ja, tannforsikringen dekker nye diagnoser på tann som tidligere er blitt behandlet med tannforsikringen.

Dekker forsikringen årskontrollen
Nei, denne utgiften må du dekke selv, ettersom dette ikke er en uforutsett behandling.

Dekker forsikringen utført behandling i utlandet? 
Nei, skadebehandling må gjennomføres på en sertifisert klinikk i Norge.

Dekker forsikringen kosmetiske behandlinger som fasetter, regulering og bleking? 
Nei, kosmetisk behandling er ikke omfattet av forsikringen.

Erstatter forsikringen refusjon fra folketrygden? 
Nei, kostnader du får dekket gjennom folketrygden blir trukket fra erstatningsbeløpet. Tannlegen ordner med eventuelle refusjoner for deg.

Dekker forsikringen sykdom i munnhulen? 
Nei, sykdom i munnhulen dekkes i stor grad av folketrygden.

Dekker forsikringen regulering?
Nei, regulering, eller kjeveortopedi, er ikke dekket av forsikringen.

Dekker forsikringen erstatning av tenner som manglet før forsikringen ble kjøpt?
Nei, forsikringen dekker ikke erstatning av tenner du allerede manglet da forsikringen ble kjøpt.

Hva om behandlingen overstiger grensene? 
Dersom din samlede behandling overstiger 40 000 kroner på et år, må du betale det overskytende selv.

Vilkår