Tannforsikring

Forsikre deg mot høye tannlegeregninger

Vi selger dessverre ikke tannforsikring til privatkunder etter 1. januar 2020. 

God tannhelse bidrar til god livskvalitet, og nettopp derfor er det så viktig å ta vare på tennene. Men det offentlige dekker i liten grad tannbehandling for personer over 20 år. Med vår tannforsikring trenger du ikke å bekymre deg for overraskende tannlegeutgifter.

 • Enkelt og forutsigbart

  Det eneste du må gjøre er å gå til en årlig kontroll hos tannlegen som du betaler selv.

 • Bruk din faste tannlege i Norge

  Så kan du få refusjon for behandlingsutgiftene i etterkant

 • Forsikret for 40 000 kroner per år

  Du er godt forsikret for det meste som kan skje med tennene dine.

Dette dekker tannforsikringen

Behandlinger: Dekkes
Hull i tennene (karies)

Behandling av karies med fylling, krone, eller eventuelt rotfylling.

checkmark
Erstatning av skadet fylling

Utskifting eller utbedring av skadet fylling eller skadet tann i tilknytning til fylling.

checkmark
Trekking av tenner

Omfatter også kirurgisk fjerning av tann eller tannrot på grunn av karies, brudd i tannrot og betennelse rundt visdomstann.

checkmark
Innsetting av bro

Erstatning av tann med en bro på inntil tre ledd.

checkmark
Krone på skadet tann

Rehabilitering av skadet tann med krone.

checkmark
Krone på implantat

Produksjon og montering av krone på implantatskrue.

checkmark
Implantat

Erstatning av en manglende tann med inntil ett tannimplantat per år.

checkmark
Rotfylling (endodonti)

Omfatter rotfylling av alle tenner.

checkmark

Hvem kan kjøpe tannforsikring?

Vi selger dessverre ikke tannforsikring til privatkunder etter 1. januar 2020. 

Hva omfatter tannforsikringen?

Dekker forsikringen skader forårsaket av ulykke?
Ja, tannforsikringen dekker behandling etter ulykkesskader med inntil 40 000 kroner.

Dekker forsikringen årskontrollen?
Nei, årskontrollen må du betale selv.

Dekker forsikringen reklamasjon på tidligere behandling?
Nei, ved reklamasjoner må tannlegen som behandlet deg kontaktes.

Dekker forsikringen tannbehandling i utlandet? 
Nei, skadebehandling må gjennomføres på en autorisert tannklinikk i Norge.

Dekker forsikringen kosmetiske behandlinger som fasetter, regulering og bleking? 
Nei, kosmetisk behandling er ikke omfattet av forsikringen.

Erstatter forsikringen behandling som er dekket av Folketrygden? 
Nei, kostnader du får dekket gjennom folketrygden omfattes ikke av forsikringen. Tannlegen ordner med eventuelle refusjoner for deg.

Dekker forsikringen sykdommer i munnhulen? 
Nei, men sykdom i munnhulen kan dekkes av Folketrygden.

Dekker forsikringen tannregulering?
Nei, tannregulering eller kjeveortopedi, er ikke dekket av forsikringen.

Dekker forsikringen erstatning av tenner som manglet før forsikringen ble kjøpt?
Nei, forsikringen dekker ikke erstatning av tenner du allerede manglet da forsikringen ble kjøpt.

Hva om behandlingen overstiger forsikringssummen? 
Forsikringen dekker tannbehandling med inntil 40 000 kroner per år. Du må selv betale for tannbehandling utover dette.

Hvordan bruker jeg tannforsikringen?

Kan jeg bruke forsikringen min på alle tannklinikker?
Ja! Forsikringen kan brukes på alle autoriserte tannklinikker i Norge.

Må jeg legge ut for behandlingen selv? 
Ja, du må legge ut for behandlingen selv, og søke om refusjon for utgiftene i etterkant. Hvis forsikringen dekker behandlingen vil du få refundert det du har lagt ut minus egenandelen. Vertikal Helse er vår samarbeidspartner og foretar refusjoner på vegne av oss. Refusjonsskjema finner du her.

Kan jeg bruke forsikringen med én gang den er kjøpt? 
Forsikringen gjelder ikke for tannskader som oppstår i løpet av de første 30 dagene etter at forsikringen er kjøpt. Hvis skaden skyldes en ulykke, gjelder den også innenfor de første 30 dagene. 

Hva gjør jeg når jeg trenger tannbehandling? 
Da kan du oppsøke en autorisert tannklinikk i Norge, legge ut for tannbehandlingen og søke om å få utleggene refundert i etterkant. Det er viktig at du tar vare på kvitteringer, tannlegejournal og annen relevant dokumentasjon.

Hvor klager jeg dersom jeg er misfornøyd med behandlingen? 
Hvis du ikke er fornøyd med tannbehandlingen, tar du kontakt med din tannklinikk. Hvis du er misfornøyd med håndteringen av forsikringen, kan du henvende deg til oss. Informasjon om klagemuligheter finner du i forsikringsbeviset ditt.

Viktige begrensninger

Forsikringen dekker ikke tannskader som oppstår eller gir symptomer innen 30 dager etter at forsikringen er kjøpt. Karenstiden gjelder ikke hvis tannskaden skyldes en ulykkeshendelse.

Hva som ikke er dekket av forsikringen:

 • Rutinekontroll / årskontroll
 • Tannrens
 • Kjeveortopedi (tannregulering)
 • Utskiftning av intakte fyllinger
 • Kosmetisk behandling
 • Feilbehandling og garanti
 • Behandlingskostnader som er dekket av folketrygden

Vilkår (PDF)