Varslet storm? Slik beskytter du huset ditt mot de største skadene

Ved storm har vinden en hastighet på 20,8 meter per sekund og kan forårsake betydelige skader. Dette kan du gjøre for å unngå store ødeleggelser.

Storm og store bølger på havet. Unngå stormskader på din bolig.

Ifølge Norsk Naturskadepool har det siden 2008 vært 103 000 skader relatert til storm. I det samme tidsrommet har forsikringsselskapene utbetalt en samlet erstatning på nesten 5,3 milliarder kroner.

Vind med storm styrke oppstår oftest på vinteren og våren ved kraftige lavtrykk. I Norge er det kysten og fjellet som er mest utsatt. De vanligste stormskadene er takstein som blir tatt av vinden, men de største skadene skyldes vann som trenger inn i hus som følge av ødelagte tak, vegger eller vinduer.

Beregn pris på husforsikring

Dette gjør du før stormsesongen starter

– Det ligger mye skadebegrensning i godt vedlikehold. Jevnlig vedlikehold og ettersyn av hus og eiendom kan spare deg for mange overraskelser, og ikke bare ved uvær, sier Marius Duffaut, ansvarlig for husforsikring i If. Dette er hans tips til deg som bor i stormutsatte områder:

  • Kontroller taktekking/takpapp/blikk/takstein for skader, spesielt skjøter, innfesting, tekking rundt pipe og takvinduer.
  • Se etter at takrenner/-nedløp er hele og fri for skader og at de er skikkelig festet.
  • Reparer skader eller slitasje på kledning og mur. Bytt om nødvendig ut synlig råteskadet kledning og øvrige konstruksjonsdetaljer.
  • Beskjær store og utsatte trær. Vurder felling om det er fare for at de kan bli tatt av storm. Døde og råtnende trær bør felles før de faller ned. Brannvesenet kan være behjelpelig med felling av trær.
Marius Duffaut, ansvarlig for husforsikring i If. Foto: If
Marius Duffaut, ansvarlig for husforsikring i If. Foto: If

Dette gjør du ved stormvarsel

Hvis det nærmer seg storm, anbefaler Lislebø å rydde bort eller feste løse gjenstander og konstruksjoner som kan bli tatt av vinden. Her er sjekklisten du bør gå gjennom dersom det er varslet storm:

  • Rydd hage og terrasse for hagemøbler, trampoliner og andre ting som kan tas av stormen. Ta av trampolineduk og sikkerhetsnett – eller plukk fra hverandre hele trampolinen.
  • Ta en titt opp på taket ditt for å se om det kan være løse takstein eller plater vinden kan få tak under.
  • Bygg under oppføring/ombygging skal sikres godt. Pass særlig på om vinden kan gripe fatt i presenninger som dekker deler av bygningskonstruksjonen.
  • Lette konstruksjoner som levegger, uthus, garasjer med åpen port og naust er utsatt. God innfesting/forankring reduserer potensialet for skader.
  • Vinduer og dører som kan bli utsatt for gjenstander som kommer flyvende med vinden bør dekkes til med kryssfinerplater.
  • Har du campingvogn eller bobil, bør du prøve å sette den i le for vinden. Store flater virker nærmest som seil for den sterke vinden.

Dette gjør du hvis huset ditt er rammet av storm

Har huset eller eiendommen din blitt skadet i stormen, er det likevel ofte mye du kan gjøre for å begrense skadeomfanget. Lislebø anbefaler at det første du gjør er å sikre skadestedet: Dekk til ytre skader på tak og vegger og vær rask med å tørke opp vann som har trengt inn i huset.

– Men ikke utsett deg for farlige situasjoner. Pass på god sikring, og hold deg unna bygg som står i fare for å rase. Kontakt politi eller brannvesen for hjelp til avsperring og sikring av området, er Duffauts råd.

Husk at stormen kan ta seg opp igjen, rydd derfor eiendommen for løse gjenstander vinden har ført med seg og legg dem på et sikkert sted slik at du unngår ytterligere skader.

Beregn pris på husforsikring

Erstatning for det som kan erstattes

Ved storm kan du risikere store skader på huset ditt, tap av personlige eiendeler som bilder og kunstverk, og ikke minst personskader. Ikke alt kan erstattes, men hvis huset ditt blir rammet av storm, skal du slippe å bekymre deg for økonomien.

– Med hus- og innboforsikring i If får du erstattet skader på huset og eiendelene dine. Dette går på naturskadedekningen som er inkludert i både Utvidet og Super husforsikring, sier Duffaut.

Men det er viktig å huske på at du kun kan få erstattet det som er forsikret. Har du bygget garasje? Bygget på huset? Det er lett å glemme å gi beskjed til forsikringsselskapet.

– Vår husforsikring er fullverdi, noe som betyr at du alltid vil få dekket det som det koster å gjenoppbygge huset eller bygningen slik det var, uten fradrag for alder eller slitasje. Men er ikke garasjen forsikret, så er ikke den dekket, forteller Duffaut.

Når det gjelder innboforsikringen, er det viktig å at forsikringssummen faktisk dekker det du har i innboet ditt.

– Du eier ofte mer enn du tror, og det er nettopp i en skadesituasjon du kan risikere å oppdage at forsikringssummen var for lav, forteller Duffaut.

Melde skader etter storm

Har du blitt rammet av storm og skal melde en skade, er det viktig at du ikke kaster eiendeler som har blitt skadet før du du har snakket med forsikringsselskapet. Ved større skader vil det ofte komme en takstmann for å vurdere skader.

Ta gjerne bilder eller film av skaden, da det kan gjøre det enklere å vurdere skadeomfanget.

Meld skade her

FOTO: NTB SCANPIX/Millennium