Hvis passasjerer skades

Jeg har en mindre taxibåt som jeg frakter passasjerer med i skjærgården. Jeg har forsikring på selve båten, men hva skjer om noen av mine passasjerer skades ombord i min båt?

Svar: I henhold til sjøloven har du som reder et skadeansvar. Når du driver yrkesmessig passasjertrafikk med båten din, er det derfor viktig at du også har en forsikring som dekker ditt ansvar mot passasjerene. Vi har en begrenset ansvarsforsikring som blant annet dekker akkurat dette.

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer