Koronavirus og sykeavbruddsforsikring


Nedefor kan du lese hva som gjelder for deg med sykeavbruddsforsikring i koronapandemien.

Større bedrifter/industrikunder

Vilkårene kan være anderledes for noen av våre største kunder

Koronavirus - dette gjelder for sykeavbruddsforsikring

Sykeavbruddsforsikring dekker en dagsats ut i fra driftstap som knyttes mot en sykemelding. Krav for utbetaling er at forsikrede er 100 % sykemeldt, og fullstendig ute av arbeid som følge av sykdom og/eller skade.

Vil karantene gi rett til erstatning?

Hvis du er i den gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene, kan du ha rett til sykepenger. Det er opp til legen å vurdere grunnlag for sykemelding. Sykeavbruddsforsikring skal dekke langvarig sykdom, og har en karenstid (dager som ikke er dekket), slik at det uansett ikke gir rett på utbetaling før 17. sykedag.

Hva hvis kundene uteblir og inntjeningen reduseres?

Dette vil ikke gi erstatning. Forsikringen dekker kun reduserte inntekter grunnet egen sykdom. 

Kan bedriften få erstatning hvis personalet er i karantene og må jobbe hjemme?

Forsikringen dekker bedriftens faste kostnader som vil løpe selv om inntektene reduseres på grunn av sykdom. Forsikringen dekker derfor ikke dette.