Uførhet uansett årsak

Forsikringen gir utbetaling for uførhet uansett om sykdom eller ulykke. Med denne forsikringen får de ansatte en solid uføreforsikring, og er dekket for sykdom og skader - året rundt.

Meld arbeidsuførhet

Be om tilbud på arbeidsmaskinforsikring

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer
  • Fullverdig persondekning

    Sammen med yrkesskade er du og dine ansatte dekket for ulykke og sykdom på jobb og fritid, året rundt.

  • Medisinsk rådgivning inkludert

    Fri tilgang til døgnåpen medisinsk rådgivningstjeneste. Erfarne sykepleiere svarer på spørsmål om sykdom og helse.

  • Gjelder også psykiske lidelser og belastningsskader

    Denne forsikringen omfatter også uførhet som følge av belastningsskader og psykiske lidelser, som er de vanligste årsakene til uførhet i Norge.

Uføreforsikring - et tillegg til yrkesskadeforsikringen

Du kan utvide yrkesskadeforsikringen slik at den også dekker uførhet på grunn av sykdom, som ikke er forårsaket av yrke. Yrkesskadeforsikring følger «Lov om yrkesskadeforsikring» og dekker medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet og død som følge av yrke. De fleste årsakene til uførhet er dessverre på grunn av psykiske lidelser eller belastningsskader, som yrkesskadeforsikringen ikke dekker. Denne forsikringen gir erstatning ved varig uførhet uansett sykdom,  også for de vanligste årsakene til uførhet, som psykiske lidelser og belastningsskader.

Erstatningen skal dekke fremtidig inntektstap når den ansatte ikke lenger har evnen til å utføre inntektsgivende arbeid på grunn av hel eller delvis arbeidsuførhet. Erstatningsbeløpet bestemmes av inntekt, alder og grad av uførhet. Erstatningsbeløpene som oppgis utbetales ved 100 % invaliditet. Utbetaling skjer når arbeidsuførheten er vurdert til å være varig og ved mer enn 50 % uførhet. Er uførhetsgraden lavere enn 100 % reduseres erstatningen tilsvarende

Total fritidsulykke- og sykdomsforsikring

Med fritidsulykke- og sykdomsforsikring er dine ansatte dekket også utenom arbeidstiden - året rundt. Det gir ekstra økonomisk trygghet for de ansatte og deres familier.

Personforsikring - Ta vare på folka dine

Personforsikringer er viktige både for den ansatte og bedriften. Men hvilke personforsikringer er de riktige for akkurat dere? Se våre anbefalinger for personforsikringer for din bransje.