Tilbyr If ansvarsforsikring til rettshjelpere?

Tilbyr dere ansvarsforsikring til rettshjelpere?

Svar: Ja, vi tilbyr ansvarsforsikring for rettshjelpere. Denne forsikringen inneholder også den sikkerhetsstillelsen du er pålagt i.h.t. Domstollovens bestemmelser.

Du bør sjekke med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet hvor stor sikkerhetsstillelse du har behov for.

Ta kontakt med oss når du har avklart dette, så kan vi beregne et tilbud til deg.