Kan jeg kjøpe styreansvarsforsikring?

Jeg har påtatt meg verv som styreleder i et selskap som har akkumulerte mangler og ubetalt inkasso. Kan jeg kjøpe styreansvarsforsikring og hva vil det koste?

Svar: Enkeltpersoner kan kjøpe styreansvarsforsikring kun for sitt/sine styreverv. Det enkelte foretak må kjøpe forsikring som gjelder for samtlige medlemmer av styret.
Det er viktig å forvisse seg om at det er opprettet styreansvar før man takker ja til et styreverv, ettersom styrets medlemmer er solidarisk ansvarlige for de disposisjoner som gjøres i styret.

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer