Kan et sameie forsikre seg mot konkurs hos entreprenør?

Spørsmål: Er det mulig for et sameie å forsikre seg mot entrepenører som går konkurs? Tenker på hvis man får utført en jobb og entreprenøren går konkurs. Eventuelle reklamasjoner osv. i ettertid.

Svar: Et sameie kan kjøpe rettshjelpforsikring, og få dekket store deler av utgiftene til juridisk bistand i en sak mot entreprenøren. Men det vil jo høyst sannsynlig ikke vinne frem i en sak mot et konkursbo.

Såvidt vi vet, kan man ikke forsikre seg mot dette. En oppdragsgiver vil jo heller ikke kunne melde et prioritert krav i et konkursbo, så her er det nok ikke stort å hente. Vi kan kanskje anbefale at man sjekker referanser hos den man setter bort et oppdrag, og eventuelt be om bankgaranti.

Se flere spørsmål og svar