Hva er styreansvarsforsikring?

Spørsmål:

Hva er styreansvarsforsikring, og er denne lovpålagt? For eksempel styreansvarsforsikring i et aksjeselskap. Og hva med det samme i forhold til et IKS?

Svar:

Styreansvarsforsikringen er en forsikring som dekker det personlige ansvar man kan pådra seg i egenskap av å være styremedlem og/eller administrerende direktør i en bedrift/forening/organisasjon.

Forsikringen dekker økonomisk tap påført tredjemann (ikke ting/personskader). Styreansvarsforsikringen er ikke lovpålagt.

Les mer om styreansvarsforsikring