Hva er styreansvarsforsikring?

Hva er styreansvarsforsikring, og er denne lovpålagt? For eksempel styreansvarsforsikring i et aksjeselskap. Og hva med det samme i forhold til et IKS?

Svar: Styreansvarsforsikringen er en forsikring som dekker det personlige ansvar man kan pådra seg i egenskap av å være styremedlem og/eller administrerende direktør i en bedrift/forening/organisasjon.

Forsikringen dekker økonomisk tap påført tredjemann (ikke ting/personskader). Styreansvarsforsikringen er ikke lovpålagt.

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer