Hva er lærerens ansvar ved barns handlinger?

Spørsmål: Jeg er student og holder på med oppgave om brannsikkerhet og ansvar. Lurer på hvordan det er med ansvar til lærer på skolen om det oppstår brann i klasserommet som er påsatt av elev når ingen voksne har sett dette. Er det foreldre, rektor eller lærer som har ansvaret for eventuell skade?

Svar: Erstatningslovens § 1 hjemler ansvar for barns handlinger. Skyldansvar er regelen, vurderes ut fra barnets alder/utvikling etc. Dette er da barnets eget ansvar.

  • 1-2 nr 2 - Objektivt ansvar for barns skyldansvar, dog maksimert til kr 5 000 ved hvert skadetilfelle. Obs! Forutsetter at barnet kan klandres.

Skoler (og andre) som har tilsyn med barn kan bli ansvarlige for barns handlinger dersom skolen er å klandre for at skaden skjedde, typisk at det er svikt i tilsynet med barna. Rettspraksis viser at det skal generelt en del til før man vil si at det er svikt i tilsynet. Dette gjelder både foreldre og andre som har tilsyn med barn. Det blir imidlertid konkrete vurderinger i det enkelte tilfellet.

Se flere spørsmål og svar