Forskjellen mellom formuesskadeforsikring og konsulentansvarsforsikring?

Jeg er i ferd med å starte en egen virksomhet hvor jeg skal drive med rådgivning innenfor bygg og anlegg. Jeg holder på å vurdere mitt forsikringsbehov og vil gjerne vite mer om forskjellene mellom en formuesskadeforsikring og en konsulentansvarsforsikring. Kan jeg få tilsendt forsikringsvilkår for begge dekninger slik at jeg har et sammenlikningsgrunnlag?

Svar: I korte trekk kan vi si at formuesskadeforsikring dekker det økonomiske tapet (ikke skade på ting eller person) du kan påføre andre under utførelse av virksomheten din. En konsulentansvarsforsikring (også kalt profesjonsansvarsforsikring) er en "pakkeforsikring", som både omfatter formuesskadeforsikring og såkalt "alminnelig ansvar", som dekker ansvar for person- eller tingskader.

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer