Hva dekkes når det er vannskade?

Spørsmål: I forbindelse med oppsetting av en vegg i en gang, treffer lærlingen (ansatt hos en selvstendig næringsdrivende) et avløpsrør inne i veggen med en spiker (han var ikke klar over at avløpsrøret befant seg der). Etter litt over et år oppdages vannskader og vegg og gulv i gangen som ble pusset opp må skiftes ut. Hva dekkes av ansvarsforsikringen?

Svar: Lærlingen er dekket under arbeidgiverens forsikring. Ansvaret ligger nok hos arbeidsgiveren. Forutsatt at oppdraget besto i å legge gulv og sette opp vegger, dekkes reparasjon av røret som spikeren traff.

Gjenoppsetting av veggen inkl. nye materialer er kontraktsansvar/omgjøring av eget arbeid, og ikke dekket av forsikringen.

Se flere spørsmål og svar