Hva dekker innleides forsikring?

Spørsmål: Vi leier inn en selvstendig næringsdrivende som har ansvarsforsikring hos dere. Denne forsikringen dekker bedriftsansvar innen varme -og sanitærinstallatør. Vi leier han som mekaniker innen installasjon/ legging av rør og gassinstallasjoner (luftgasser). Feil her kan medføre alvorlige hendelser. Mitt spørsmål er i hvilken grad hans forsikring dekker skader på seg selv, vårt utstyr og eventuelt 3. mann.

Svar: Ansvarsforsikringen vil dekke skader på oppdragsgiverens utstyr/eiendom, gitt at dette ikke er en del av installatørens leveranse til oppdragsgiver.

Ansvar for skade påført en utenforstående 3. mann er også dekket under denne forsikringen, men den vil ikke gjelde for skade/tap som rammer installatøren selv.

Les mer om bedriftsansvarsforsikring