Hva dekker ansvarsforsikringen min?

Hva dekker ansvarsforsikringen min?

SvarAnsvarsforsikringen kan brukes når noen krever erstatning for en skade som de mener at du eller firmaet ditt er ansvarlig for. Vi vil forhandle med kravstilleren på dine vegne, og betale den erstatningen firmaet ditt skal betale.

Foruten at If sparer deg for store utbetalinger, er også ansvarsforsikringen en stor praktisk hjelp. Du kan fortsette din daglige virksomhet uten å bruke tid og ressurser på å diskutere skyldspørsmål og erstatningsgrunnlag med den som krever erstatning. Hvis saken må prøves i rettsapparatet, vil våre jurister føre saken for deg.

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer