Dekkes ansvar som følger styreformanns verv i eget firma?

Spørsmål: Dekkes ansvar som følger med styreformanns verv i eget firma?

Svar: Jeg regner med at spørsmålet gjelder styreansvarsforsikring.

En slik forsikring vil kunne dekke det personlige ansvar som styrets medlemmer og adm.dir/daglig leder kan pådra seg for økonomisk tap (ikke for person- eller tingskade), som rammer en 3. part.

Forsikringen dekker ikke krav fra enkeltaksjonærer eller aksjonærgrupper som eier mer enn 50 % av aksjene i firmaet.

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer