Dekker huseierens forsikring vannskade?

Spørsmål:

Vi leier en leilighet i en bygård. Vi hadde ingen ovner på mens vi var på juleferie, og kom tilbake til frosset vann som førte til sprekk og lekkasje. Dette lekket gjennom taket til de under oss. Huseier har innboforsikring, er dette en forsikringssak? Hvis ikke hvem står med ansvaret? Vi som lot leiligheten stå uten varme, eller huseier som ikke gav beskjed om at dette var nødvendig, og som ikke kom innom for å sjekke i løpet av ferien?

Svar:

Jeg kan ikke svare helt konkret på denne siden det er en skadesak. Slike henvendelser er det skadeavdelingen hos oss som tar seg av. Men på generelt grunnlag kan det sies at huseierforsikringen trolig dekker denne skaden. Huseierens forsikringsselskap kan kreve regress fra deg (altså kreve at du tilbakebetaler til dem grunnet brudd på sikkerhetsforskrifter). Dette kravet mot deg vil kunne dekkes av din egen ansvarsforsikring.

Les mer om ansvarsforsikringer her

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer