Dekker ansvarsforsikring feilprosjektering?

Spørsmål: Dekker ansvarsforsikring feilprosjektering? F.eks. at en montert trapp er underdimensjonert og må byttes?

Svar: Jeg må ta noen forutsetninger her.
Forsikrede har tydeligvis en leveranse av trapp. Denne har han prosjektert selv, alternativt fått en ekstern konsulent til å prosjektere den for seg.

Dersom trappen lider av en feil eller mangel (typisk for svakt dimensjonert), vil omgjøring av denne være et kontraktsansvar for sikrede. Dette er ikke omfattet av ansvarsforsikringen.

Hvis det er en ekstern konsulent som har forestått dimensjoneringen, må sikrede likevel stå for utbedringen, men med regress mot konsulenten når denne er ekstern.

Poenget er at man ikke kan forsikre seg mot å gjøre en dårlig jobb. Omgjøring av et arbeid som ikke holder mål, er det vi kaller kontraktsansvar.

Les mer om ansvarsforsikringer her