Driver du virksomhet gjør du lurt i å kjøpe rettshjelpforsikring


Be om tilbud på rettshjelpforsikring

Uten forsikring må du betale alle kostnader

For det samme som det koster for et par timer med advokat, kan du kjøpe en årsforsikring som sikrer deg juridisk bistand når du trenger det.

- Det kan være lurt å få hjelp av en advokat om du mottar et krav mot deg eller ser deg nødt til å fremme et krav mot andre. En advokat vil hjelpe deg å finne ut av det juridiske, som å svare på et brev fra motpartens advokat. Du kan fortsatt bruke din faste advokat, om du har det. Med en rettshjelpforsikring vil forskjellen være at vi betaler regningen, sier Sabiha Jafri, produktutvikler i If.

En rettshjelpforsikring dekker bedriftens kostnader til en ekstern advokat hvis dere havner i en tvist, for eksempel med en kunde eller leverandør. En tvist kan ha flere årsaker, men noen stikkord er kontrakter, reklamasjoner, kjøp, salg og uenighet om oppgjør for utført arbeid.

Økning i skadesaker på rettshjelp

- Hvor mye penger kan en slik tvist dreie seg om?

- Det kan variere fra noen tusen i husleie til en stor byggekontrakt som dreier seg om millioner. Men for små bedrifter kan selv mindre beløp være alvorlige. Så hvis et lite byggefirma får et krav på 400.000 kroner, kan det være en stor belastning, sier Sabiha. 

Et firma kan også ha behov for å rette et krav mot andre, og uten rettshjelpsforsikring må du betale alle advokatkostnader selv. Og har man ikke har råd til det kan det være man velger å ikke rette kravet. Da kan du tape mye penger - bare fordi du ikke har rettshjelpforsikring. - En advokat fakturerer gjerne 3.000 kroner i timen.

Sabiha forteller også at vi opplever litt "amerikanisering" i norsk næringsliv - terskelen for å havne i en tvist blir stadig lavere. Man leter i større grad etter noen som er ansvarlig, og det har blitt hyppigere frekvens på antall tvister og i bruk av advokater. Hos If ser de en økning i skadesaker på rettshjelp.

– Satt litt på spissen så er det slik at før pratet vi sammen, nå er det advokatene som gjør det. Og om motparten din bruker en advokat, så bør du absolutt gjøre det samme.

Før pratet vi sammen, nå er det advokatene som gjør det

If har en unik tilleggsdekning

Ifs rettshjelpforsikring dekker alle utgifter til advokat, domstolsbehandling, sakkyndige og vitner. De har dessuten en tilleggsdekning som er unik - som det eneste selskapet dekker de idømte sakskostnader.

– Hvis du taper en sak må du ofte betale sakskostnadene til motparten. Dette kan skremme mange fra å gå rettssak. Blir du dømt til å betale motpartens advokatkostnader, og har kjøpt denne tilleggsforsikringen, dekker vi motpartens saksomkostninger. Det tar bort mye av den økonomiske usikkerheten.

Hvis du har rettshjelpforsikring er saksgangen enkel dersom du skulle havne i en tvist: Da tar du kontakt med advokaten din, som så kontakter forsikringsselskapet ditt.

– Og har du ikke egen advokat, kan du velge hvilken du vil - det er fritt advokatvalg.

En rimelig forsikring

Prisen på rettshjelpforsikring baseres på bedriftens omsetning, men årsprisen er sjelden dyrere enn to til tre advokattimer. De fleste bedrifter vil sannsynligvis ha dekket inn prisen på forsikringen etter bare et par timer med advokat. Ifølge Sabiha er dette derfor en rimelig forsikring.

– Til og med på de minste tvistene bruker en advokat ofte fire-fem timer - og fakturerer gjerne 3.000 kroner i timen. Og da overstiger kostnadene raskt det forsikringen koster i året. Vi ser også at de kundene som har denne forsikringen bruker oss ofte. De ser en stor verdi i den.

Du har kanskje slått fra deg tanken på å kjøpe rettshjelpforsikring siden dere aldri har havnet i en tvist? Men det kan fort skje, mener Sabiha.

– Noe vi ofte hører er "vi gjør ikke noe galt". Selv om bedriften gjør alt riktig, kan andre rette krav mot dere - det har du ingen kontroll på. Hvis det skjer er rettshjelpforsikring et fint sikkerhetsnett å ha.

Uansett utfallet av saken dekker vår rettshjelpforsikring:

  • alle utgifter til juridisk bistand hvis bedriften skulle komme i en tvist – både forut for en eventuell rettslig behandling og i rettsapparatet
  • utgifter til sakkyndig bistand

Du kan også kjøpe en tilleggsforsikring som dekker idømte saksomkostninger dersom du taper saken.

Her kan du be om tilbud