Koronapandemien og reiseforsikring

Her finner du nyttig informasjon om hva reiseforsikringen dekker i forbindelse med koronapandemien. 

Information in English

Gyldig reiseforsikring i EU, Schengen og Storbritannia

Reiseforsikringen er gyldig på reiser til alle land i EU, Schengen og Storbritannia. Forsikringen er gyldig for både vaksinerte og ikke-vaksinerte, også om du skulle bli smittet av korona på reisen.

Det gjelder likevel fortsatt begrensninger i avbestillingsdekningen for reiser til alle land som er omfattet av reiseråd fra Utenriksdepartementet (UD). Se informasjon om avbestilling av utenlandsreiser.

Vær oppmerksom på at reiseforsikringen ikke omfatter merutgifter i forbindelse med:

  • Innreisenekt eller karanteneplikt ved innreise som følge av utenlandske myndigheters retningslinjer. For eksempel mangelfull dokumentasjon, karanteneplikt som følge av at man ikke er vaksinert, høyt smittetrykk eller muterte virus i Norge.
  • Innreisekarantene når du ankommer Norge.

  Merk at reiseforsikringen kun er gyldig i de antall reisedager man har kjøpt reiseforsikring for. Det er ikke mulig å forlenge antall reisedøgn på en påbegynt reise.

   

  Oversikt over land som inngår i EU, EØS, Schengen og Storbritannia

  Forsikringen er også gyldig i gyldig i enkelte land utenfor dette området, hvor det er gitt unntak for det globale reiserådet.

  Avbestilling av alle utenlandsreiser

  Det er Utenriksdepartementets (UD) reiseråd som ligger til grunn for om forsikringen omfatter avbestilling av reisen, ikke karantenereglene i området du skal reise til eller kommer fra. Se informasjon om UDs reiseråd.

  • Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling av reiser som betales når et område er omfattet av UDs reiseråd. Dette gjelder selv om området man ønsker å reise til har opphevet forbudet mot innreise.
  • Hvis du betaler for en reise til et område det frarådes å reise til av UD, vil reiseforsikringen omfatte avbestilling dersom du blir uventet akutt eller syk etter at reiserådet er opphevet.
  • Reiseforsikringen omfatter avbestilling til alle land UD fraråder å reise til ved avreisetidspunktet. Det forutsettes at reisen ble betalt mens landet ikke hadde reiseråd. Har landet ingen reiseråd ved betaling av reisen, dekker vi avbestilling hvis det er reiseråd 72 timer eller mindre før avreise, erstatter vi de utgiftene som flyselskapet eller reisearrangøren ikke plikter å refundere etter gjeldende regler.
  • Frem til og med 31. desember 2021 har vi utvidet dekningen til å omfatte avbestilling av fritidsreiser dersom du på avreisedagen er i en pålagt smittekarantene eller testregime for barn og unge.
  • Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling av reiser til land uten reiseråd hvor man må i karantene ved ankomst på grunn av smittesituasjonen i Norge.
  • Avbestilling av reiser på grunn av frykt for smitte eller innreisekarantene i Norge etter utenlandsopphold, omfattes heller ikke.
  • For å ha en gyldig avbestillingsforsikring for reiser utenfor Norden, må du endre forsikringen til å omfatte reiser i hele verden, før du betaler for reisen.

  Meld avbestilling av utenlandsreise

  Avbestilling av fritidsreiser i Norge

  Reiseforsikringen gjelder som vanlig på innenlandsreiser, og avbestilling av fritidsreiser dekkes dersom årsaken er egen sykdom. Frem til og med 31. desember 2021 har vi utvidet dekningen til å omfatte avbestilling av fritidsreiser dersom du på avreisedagen er i en pålagt smittekarantene eller testregime for barn og unge.

  Pålagt karantene må være som følge av nærkontakt med en bekreftet smittet person, og må kunne dokumenteres av kommunehelsetjenesten. Denne utvidelsen gjelder for reiser som skulle vært påbegynt fra og med 1. januar 2021.

  Dersom du må avbestille en forhåndsbetalt fritidsreise i Norge som følge av sykdom eller myndighetspålagt smittekarantene, ta kontakt med reisearrangør for ombooking eller avbestilling av reisen. Smittekarantenen må foreligge på avreisedagen, og avbestillingsforsikringen omfatter det du har betalt før smittekarantenen begynte, og som du ikke får refundert av reisearrangør. 

  Bilferie

  Avbestilling av reiser på grunn av innreisekarantene etter utenlandsopphold, frykt for smitte eller myndighetenes råd om å unngå reiser, dekkes ikke.

  Meld avbestilling av fritidsreise

  Hjelp hvis du er i utlandet

  • Dersom du har behov for hjelp fra norske myndigheter og du er i et annet land, bør du kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Hvis du er langt unna en slik stasjon, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no
  • Har du behov for akutt medisinsk assistanse i utlandet, kan du ringe vår alarmtelefon: + 47 21 49 24 00
  • I samarbeid med Utenriksdepartementet anbefaler vi alle nordmenn i utlandet om å registrere seg på myndighetenes nettside www.reiseregistrering.no Husk også at du må slette reiseregistreringen når du kommer hjem, slik at myndighetene til enhver tid har oversikt.
  • Alle nordmenn som skal/er på reise i utlandet, oppfordres til å holde seg oppdatert på Utenriksdepartementets reiseråd