Koronapandemien og reiseforsikring

Her finner du nyttig informasjon i forbindelse med koronapandemien, og hva du bør være klar over når du skal ut og reise.

Alt om dagens reisesituasjon

Avbestilling av reiser

 • Vi dekker avbestillingsomkostningene dine hvis du eller din eneste medreisende har blitt akutt syk, og ikke er i stand til å reise. Det samme gjelder hvis noen av de som er omfattet av samme familieforsikring som deg, og som du skulle reist sammen med blir syk. Avbestillingen må kunne dokumenteres med legeattest som bekrefter at du har konsultert lege før avreise.
 • Avbestilling av reiser på grunn av frykt eller at man ikke lenger ønsker å reise omfattes ikke av reiseforsikringen.
 • Forsikringen omfatter ikke avbestilling som følge av endring i norske eller utenlandske myndigheters innreise- eller karanteneregler.

Meld avbestilling av reise

Når du reiser er det viktig å være klar over følgende

UDs globale reiseråd er opphevet, og reiseforsikringen gjelder i alle land uten reiseråd. Det er likevel viktig å være klar over følgende:

 • Inntil videre dekker reiseforsikringen ekstrautgifter til overnatting ved forlenget opphold og ny billett hjem hvis du blir pålagt smittekarantene av lokale myndigheter. Dette må dokumenteres med positiv PCR-/antigentest utført av helsepersonell eller legeattest
 • Reiseforsikringen omfatter ikke utgifter i forbindelse med innreisenekt eller karanteneplikt ved innreise som følge av utenlandske myndigheters retningslinjer.
 • Utgifter til pålagt og planlagt PCR-test etter krav fra myndigheter, transportører, hotell o.l. dekkes ikke.
 • Du får ikke utbetalt kompensasjon for tapte feriedager fordi du har havnet i karantene.

Hjelp hvis du er i utlandet

 • Dersom du har behov for hjelp fra norske myndigheter og du er i et annet land, bør du kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Hvis du er langt unna en slik stasjon, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no
 • Har du behov for akutt medisinsk assistanse i utlandet, kan du ringe vår alarmtelefon: + 47 21 49 24 00
 • I samarbeid med Utenriksdepartementet anbefaler vi alle nordmenn i utlandet om å registrere seg på myndighetenes nettside www.reiseregistrering.no Husk også at du må slette reiseregistreringen når du kommer hjem, slik at myndighetene til enhver tid har oversikt.
 • Alle nordmenn som skal/er på reise i utlandet, oppfordres til å holde seg oppdatert på Utenriksdepartementets reiseråd