Aktuelt ved reise sommeren 2022

Her finner du nyttig informasjon i forbindelse med dagens reisesituasjon og hva du bør være klar over når du skal ut og reise.

Streik, kø, forsinkelser og kansellerte avganger

En forsikring dekker mye, men den dekker ikke alt. Dette gjelder spesielt utgifter som andre aktører er pliktig til å refundere for et produkt eller en tjeneste de ikke kan levere.

En streik er en arbeidskonflikt, og en forsikring omfatter ikke ekstrautgifter som følge av streik eller lockout. Når en flyavgang blir kansellert eller forsinket, er det flyselskapet som har ansvaret for å få deg videre. Ved en kansellering vil du som regel få tilbud om ombooking og eventuell overnatting. Velger du å takke nei til en slik ombooking, har du rett til refusjon av den opprinnelige billettprisen. Er reisen din omfattet av SAS-streiken, tilbyr SAS også å betale for alternativ transport. Les mer om dine rettigheter her: Canceled flights - Flysas.com

Køer, kaos, personellmangel og kapasitetsutfordringer hos flyselskapet eller på flyplassen regnes ikke som akutt og uventet og er ikke dekket av forsikringen. I slike tilfeller må du forholde deg til fly- eller reiseselskapet. Situasjonen krever også at du beregner ekstra god tid når du skal ut å reise.

Når en flyavgang blir kansellert eller forsinket, er det flyselskapet som har ansvaret for å få deg videre. Ved en kansellering vil du som regel få tilbud om ombooking og eventuell overnatting. Velger du å takke nei til en slik ombooking, har du rett til refusjon av den opprinnelige billettprisen.

Er du i tvil om dine rettigheter, finner du god informasjon hos Forbrukerrådet.

Forsikringen dekker ikke avbestillinger som følge av at en fremtidig flyavgang blir kansellert eller ombooket.

Teknisk feil eller værforhold

Hvis kanselleringen/forsinkelsen skyldes værforhold eller teknisk feil, og flyselskapet ikke klarer å få deg av gårde innen 24 timer, dekker vi ekstrautgifter til alternativ transport med inntil 3 000 kroner per person.

Det er en forutsetning at reisen er påbegynt når du får varsel om kanselleringen. Vi kan også dekke rimelige og nødvendige ekstrautgifter til overnatting.

Før du søker erstatning fra oss bør du innhente dokumentasjon som bekrefter årsaken til kanselleringen/forsinkelsen, og hvor mye du har fått refundert fra fly- eller reiseselskapet.

Her kan du søke erstatning ved forsinkelser på reise

Korona

Har du blitt syk og ikke kan reise på grunn av Korona kan du ha rett til erstatning for avbestilt reise på forsikringen din.

Dette er uventet og akutt oppstått sykdom, og vi trenger en legeattest som bekrefter sykdommen. Vi aksepterer «digital konsultasjon» med fastlegen dersom det ikke er mulig å oppsøke legekontoret fysisk. Antigen hjemmetest holder ikke som dokumentasjon ved avbestilling.

Du må alltid kontakte reisearrangøren/flyselskapet først. Vi erstatter eventuelt bare det du ikke får refundert herfra.

Foreligger det et reiseråd 72 timer eller mindre før avreise til den aktuelle destinasjonen, så vil du kunne få dekket dine avbestillingsomkostninger på forsikringen. Vær oppmerksom på at vi bare dekker det du har betalt før reiserådet ble utstedt.

Her kan du melde avbestilling av reisen

Blir du koronasyk på reisen må du ha legeattest fra lege på stedet. Antigen hjemmetest gjelder ikke som dokumentasjon.

Her kan du melde sykdom på reise

Alt om reiseforsikring

Vi har samlet nyttig informasjon og tips for å gi deg en mest mulig vellykket tur.

Les alt om reiseforsikring