Uføreforsikring – månedlig utbetaling

Vi hjelper deg å finne riktig forsikring

Hva om du ikke kan jobbe lenger?

Mange opplever en betydelig nedgang i inntekt og levestandard ved langvarig sykdom. Uføreforsikring gir deg månedlig utbetaling/ uførepensjon hvis du blir arbeidsufør – uansett årsak. Den blir utbetalt etter 12 måneders sykemelding, og varer så lenge du er syk. Forsikringen kan kjøpes fra du er 18 til 50 år, og beholdes til 67 år.


  • Sikrer inntektsnivået

    Månedlig utbetaling som gir et tillegg til uføretrygden.

  • Fast kontaktperson

    Hvis noe skjer får du en fast kontaktperson som gir deg råd og veiledning underveis.​

  • Helsetelefonen

    Erfarne leger og sykepleiere svarer på små og store spørsmål – døgnet rundt. ​

Dette dekker uføreforsikring Inkludert
Månedlig utbetaling ved uførhet

Hvis du blir sykmeldt i mer enn 12 måneder sammenhengende, får du en fast månedlig utbetaling som varer så lenge du er syk. Når du blir frisk igjen, stopper utbetalingen, og du kan beholde forsikringen videre.

Du kan velge fra 3 000 til 12 000 kroner i månedlig utbetaling, avhengig av inntekt og om du har uførepensjon via arbeidsgiver.

Forsikringen gjelder ved minimum 40 prosent arbeidsuførhet, uansett årsak. Forsikringssummen reguleres årlig i takt med folketrygdens grunnbeløp (G) frem til fylte 50 år. Det er ingen regulering hvis forsikringen er under utbetaling.

Helsetelefonen

Du får tilgang til Helsetelefonen, en døgnåpen medisinsk rådgivningstjeneste som gir svar på helse- og sykdomsrelaterte spørsmål.

Derfor trenger du personforsikring

Alle kan bli rammet av en alvorlig sykdom eller ulykke, selv om vi ikke liker å tenke på det. Med en god personforsikring skaper du økonomisk trygghet for deg selv og dine nærmeste.

Les mer om hvorfor du bør ha personforsikring​

Helseerklæring

Når du kjøper uføreforsikring må du fylle ut et helseerklæringsskjema. Opplysningene du gir kan føre til tillegg i prisen, begrensninger i forsikringen, eller i noen tilfeller, avslag på forsikringen.

Frem til helsevurderingen er ferdig, har du en midlertidig forsikring som gjelder hvis du skulle bli ufør som følge av en ulykke.

Spørsmål og svar om helseerklæring​

Karenstid

Uførepensjon gir ikke rett til utbetaling ved sykdom eller lidelse som oppstår den første måneden etter at forsikringen ble godkjent.

Dette kalles karenstid eller symptomklausul. For fibromyalgi og muskelsmerter, ME, utbrenthet, depresjon, enkelte angstlidelser og rusmiddelavhengighet er karenstiden 12 måneder.

Vilkår

Forsikringer for deg og dine nærmeste

Ved ulykke, alvorlig sykdom og dødsfall