Uføreforsikring – månedlig utbetaling

Vi hjelper deg å finne riktig forsikring

Få en anbefaling her

Hva om du ikke kan jobbe lenger?

  • Sikrer inntektsnivået

    Månedlig utbetaling som gir et tillegg til uføretrygden.

  • Fast kontaktperson

    Hvis noe skjer får du en fast kontaktperson som gir deg råd og veiledning underveis.​

  • Helsetelefonen

    Erfarne leger og sykepleiere svarer på små og store spørsmål – døgnet rundt. ​


Mange opplever en betydelig nedgang i inntekt og levestandard ved langvarig sykdom. Uføreforsikring gir deg månedlig utbetaling/ uførepensjon hvis du blir arbeidsufør – uansett årsak. Den blir utbetalt etter 12 måneders sykemelding, og varer så lenge du er syk. Forsikringen kan kjøpes fra du er 18 til 50 år, og beholdes til 67 år.

Dette dekker uføreforsikring Inkludert
Månedlig utbetaling ved uførhet

Hvis du blir sykmeldt i mer enn 12 måneder sammenhengende, får du en fast månedlig utbetaling som varer så lenge du er syk. Når du blir frisk igjen, stopper utbetalingen, og du kan beholde forsikringen videre.

Du kan velge fra 3 000 til 12 000 kroner i månedlig utbetaling, avhengig av inntekt og om du har uførepensjon via arbeidsgiver.

Forsikringen gjelder ved minimum 40 prosent arbeidsuførhet, uansett årsak. Forsikringssummen reguleres årlig i takt med folketrygdens grunnbeløp (G) frem til fylte 50 år. Det er ingen regulering hvis forsikringen er under utbetaling.

Helsetelefonen

Du får tilgang til Helsetelefonen, en døgnåpen medisinsk rådgivningstjeneste som gir svar på helse- og sykdomsrelaterte spørsmål.

Forsikringer for deg og dine nærmeste

Ved ulykke, alvorlig sykdom og dødsfall