Gravidforsikring

Få støtte og trygghet både under og etter graviditeten.Takk for gode skussmål!

Forsikringen gjelder fra uke 16 i svangerskapet, og inkluderer spedbarnsforsikring fram til barnet fyller 6 måneder.

 • Støtte ved sykdom og ulykke

  Økonomisk støtte hvis barnet blir født med en alvorlig medfødt sykdom eller blir utsatt for en ulykke.

 • Spedbarnsforsikring

  Forsikringen inkluderer også en spedbarnsforsikring som gjelder frem til barnet er 6 måneder gammel.

 • Medisinsk rådgivning

  Sykepleiere med lang erfaring i å hjelpe gravide og småbarnsforeldre svarer på dine spørsmål – døgnet rundt.​

Forsikringens innhold

Dette dekker gravidforsikringen

Dekninger Gratis forsikring Gratis forsikring Gravidforsikring Gravidforsikring
Inkludert Inkludert

Hvis mor eller barnet blir utsatt for en ulykke som fører til varig medisinsk invaliditet, utbetales erstatning basert på invaliditetsgrad. Det gis dobbel erstatning ved ulykke som fører til over 50 prosent invaliditet. 

Ikke inkludert Inkludert

Ring vår medisinske rådgivningstjeneste og snakk med erfarne sykepleiere som kan svare på små og store spørsmål om sykdom og helse. Du kan ringe når du vil, døgnet rundt. Her får du svar på spørsmål knyttet til blant annet graviditeten, kosthold og trening, og tiden som spedbarnsforeldre. 

Sykepleierne vurderer om du bør snakke med lege, og setter deg i videre kontakt. 

Tlf: 21 49 24 01

Ikke inkludert Inkludert

Hvis mor blir liggende på sykehus i minst fem dager på grunn av graviditets- eller fødselskomplikasjoner, eller barnet blir liggende på sykehus i mer enn 10 dager, betaler vi 300 kroner per døgn i inntil 30 dager.

Erstatningen kan for eksempel brukes til å dekke parkeringskostnader, overnattingskostnader på sykehuset for pårørende, og penger til barnepass.

Ikke inkludert Inkludert

Hvis barnet blir født med en alvorlig sykdom, blir utsatt for en ulykke, eller dør dekker vi kostnader til psykologisk førstehjelp gjennom Psykologvakten for både mor og far. 

Ikke inkludert Inkludert

Hvis barnet blir født med en alvorlig medfødt sykdom gir vi 200 000 kroner i økonomisk støtte. Støtten er ment å dekke merutgifter til stell og pass, hjelpemidler og tilpasning av bolig, og gir dessuten muligheten for at en av foreldrene kan ta utvidet permisjon. Utbetalingen kommer umiddelbart etter at én av følgende diagnoser er stilt:

 • Downs syndrom
 • Cerebral Parese
 • Vannhode
 • Ryggmargsbrokk
 • Spina Bifida
 • En-kammer hjerte
 • Fallots tetrade
 • Atresi av lungearterien
 • Transposisjon av de store arterier
 • Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom
 • Alvorlig oksygenmangel i forbindelse med fødsel
 • Alvorlig misdannelse av spise- og luftrør
 • Alvorlig misdannelse av gallegangene
 • Medfødt mellomgulvsbrokk

Vi er her for deg

Det kan dukke opp mange spørsmål og bekymringer i løpet av månedene barnet vokser i magen. Våre dyktige medisinke rådgivere er tilgjengelige for deg døgnet rundt.

Les om medisinsk rådgivning

Ofte stilte spørsmål