Barneforsikring

Barneforsikring gir økonomisk trygghet for både barnet og familien hvis barnet skulle rammes av en alvorlig sykdom eller ulykke. Forsikringen gjelder fram til barnet fyller 26 år.


Takk for gode skussmål!

Beregn pris på barneforsikring


Derfor er If et bra valg

Fordeler med å forsikre barnet ditt hos oss

 • Best i test på barneforsikring

  Forsikrer du barnet ditt hos oss, kan du være trygg på å ha en av markedets aller beste barneforsikringer. Super barneforsikring er kåret til best i test hos både Smarte Penger og Norsk Familieøkonomi!

 • Hjelp og støtte til både barnet og familien

  En barneforsikring hos oss gir trygghet både til barnet og familien. Den hjelper der den offentlige støtten ikke er nok.

  Forsikringen gir barnet bedre muligheter til et selvstendig liv som voksen hvis han eller hun skulle bli rammet av alvorlig sykdom eller skade.

  I tillegg gir barneforsikringen familien større muligheter for tilrettelegging og hjelp til å tilpasse seg de nye utfordringene.

 • Markedets høyeste erstatning ved invaliditet

  Hvis barnet ditt får nedsatt funksjonsevne etter en ulykke eller sykdom, betaler forsikringen ut en erstatning på inntil 3 millioner, ut i fra hva du har valgt i forsikringssum. 

  Vi vet at behovet for økonomisk støtte kan være ekstra stort hvis barnet blir rammet av en alvorlig sykdom eller ulykke. Derfor får dere dobbel erstatning der sykdom eller ulykke fører til over 50 % medisinsk invaliditet, det vil si inntil 6 millioner kroner.

Har du flere forsikringer hos oss, får du opptil 20 % samlerabatt.

Hvorfor bør du forsikre barnet ditt?

 I Norge har vi gode offentlige støtteordninger. Men skulle barnet ditt bli utsatt for en alvorlig sykdom eller ulykke, blir uføretrygden lav. En barneforsikring gir barnet økonomisk trygghet og bedre muligheter til et selvstendig liv som voksen.

Forsikringen gjør det også enklere for familien å tilpasse hverdagen, og ha større mulighet til tilrettelegging.

En barneforsikring er derfor et viktig supplement til støtten du får fra det offentlige.

Derfor er barneforsikring viktig

Innholdet i forsikringen

Dette dekker barneforsikringen

Dekninger Super Super Standard Standard
Inkludert Inkludert

Hvis barnet blir utsatt for en alvorlig ulykke eller får en alvorlig sykdom, dekker forsikringen inntil 10 behandlinger hos psykolog.

Inkludert Inkludert

Skjer det noe alvorlig og uventet, blir livet satt på hodet. Økonomisk førstehjelp er en engangsutbetaling på 4 G (cirka 496 000 kroner) hvis barnet får en alvorlig sykdom eller skade. Utbetalingen kommer raskt etter at en diagnose er stilt.

Unikt med vår barneforsikring er at vi også dekker andre alvorlige sykdommer eller skader som vil gi over 50 % medisinsk invaliditets selv om de ikke er listet opp nedenunder.

Økonomisk førstehjelp gjelder ved følgende sykdommer og skader:

 • alvorlige brannskader
 • alvorlig hjerneskade
 • alvorlig hørselstap
 • alvorlig synstap
 • amputasjon
 • bakteriell hjernehinnebetennelse
 • cystisk fibrose
 • diabetes type 1
 • epilepsi
 • kreft, eller svulster i hjerne/ ryggmarg
 • leddgikt
 • multippel sklerose (MS)
 • Morbus Crohn
 • nyresvikt
 • organtransplantasjon
 • ulcerøs kolitt
 • tverrsnittslammelser
 • alle sykdommer og skader over 50 % invaliditet

Forsikringen kan gi utbetaling flere ganger, så lenge diagnosene er uavhengige av hverandre. Nøyaktig beskrivelse av diagnosene finner du i vilkårene.​

Inkludert Inkludert

Ved sammenhengende sykehusopphold på 7 dager eller mer utbetales en erstatning på 1 000 kroner per dag. Erstatningen kan brukes fritt, og er ofte brukt til alle ekstra kostnader en familie får når et barn er på sykehuset.

Inkludert Inkludert

De to første årene etter en ulykke kan barnet få dekket rimelige og nødvendige behandlingsutgifter i det offentlige helsevesenet og reiseutgifter i forbindelse med ulykkesskaden.

Dette kan for eksempel være tannbehandling, egenandelen hos lege, sykehus, kiropraktor og fysioteraput med offentlig refusjonsrett, medisiner, bandasjer eller annet materiell.

Det er ingen egenandel ved å benytte forsikringen, og vi dekker ubegrenset sum.

CT og MR kan dekkes etter forhåndsgodkjenning fra oss.

Inkludert Inkludert

Hvis barnet får nedsatt funksjonsevne som følge av varig sykdom eller ulykke kan forsikringen gi erstatning ved medisinsk invaliditet. Erstatningen kan utbetales allerede fra 1 % medisinsk invaliditet ved både sykdom og ulykke.

Forsikringssum tilgjengelig ved kjøp er fra 500 000 til 3 millioner, men forsikringssummen indeksreguleres årlig på samme måte som G-reguleringen, som betyr at beløpet blir høyere hvert år.

Størrelsen på utbetalingen avhenger av invaliditetsgraden og forsikringssummen.

Ved alvorlig sykdom eller ulykke kan behovet for økonomisk støtte være ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning der sykdom eller ulykke fører til over 50 % medisinsk invaliditet, det vil si inntil 6 millioner kroner som er markedets høyeste erstatning.

Inkludert Inkludert

Hvis barnet ditt er lenge borte fra skolen tilbyr vi gratis utlån av AV1 Skolerobot i inntil 1 år. Da har barnet mulighet til å delta i skoletimer, følge den faglige progresjonen og opprettholde kontakt med klassekameratene sine.

Inkludert Inkludert

Ved dokumentert behov for ombygging av privat bolig på grunn av varig sykdom eller skade dekkes inntil 5 G (cirka 620 000). Utbetalingen forutsetter at kostnaden ikke kan dekkes av andre.

Det er ingen egenandel hos oss for å benytte denne delen av forsikringen.

Inkludert Inkludert

Hvis barnet får innvilget og utbetalt hjelpestønad fra NAV, kan det gi rett til en ekstra økonomisk støtte. Erstatningen avhenger av satsen for hjelpestønad som er innvilget fra folketrygden og kan være på inntil 912 500 kroner.

Standard har unntak for psykiske lidelser.

Erstatning for hjelpestønad er endret, så andre regler kan gjelde for tidligere kjøpte forsikringer.

Inkludert Inkludert

Hvis barnet dør får de etterlatte en utbetaling på 1G (124 028 kr). Dette er ment som en hjelp til kostnader i forbindelse med begravelse og andre kostnader i forbindelse med dødsfallet.

Inkludert Inkludert

Familien får fri tilgang til vår medisinske rådgivningstjeneste, hvor dere får snakke med erfarne sykepleiere som kan svare på små og store spørsmål om sykdom og helse. Du kan ringe når du vil, døgnet rundt.

Sykepleierne kan sette deg i videre kontakt med lege ved behov. 

Tlf: 21 49 24 01

Inkludert Inkludert

Hvis barnet ditt ikke kan jobbe som følge av sykdom eller skade kan forsikringen gi en engangsutbetaling ved varig uførhet (uførekapital).

Ved kjøp kan du velge mellom forsikringssum fra 500 000 til 1 500 000 kroner som er markedets høyeste erstatning. Beløpet indeksreguleres årlig på samme måte som G-reguleringen, som betyr at beløpet blir høyere hvert år.

Erstatningen utbetales tidligst når barnet har fylt 18 år, og barnet må være minst 40 % varig ufør.

Standard har unntak for psykiske lidelser.

Inkludert Ikke inkludert

Hvis barnet ditt ikke kan jobbe som følge av sykdom eller skade kan forsikringen gi en månedlig utbetaling.

Utbetalingen vil være avhengig av uføregrad, og vi utbetaler allerede fra 40 % uførhet.

Ved kjøp kan du velge mellom forsikringssum fra 3 000 til 10 000 kr som gir en årlig utbetaling på inntil 120 000 kroner. Beløpet indeksreguleres årlig tilsvarende G-regulering. Det betyr at den månedlige utbetalingen du kjøper dekning for, øker årlig frem til en eventuell utbetaling starter. Når utbetalingen starter, fryses månedssummen på det G-regulerte nivået.

Utbetalingen kan tidligst starte fra barnet er 18 år og varig ufør, eller etter 12 måneder sykemelding, og kan vare helt frem til fylte 67 år.

Valgfri tilleggsdekning Super Super Standard Standard
Inkludert Ikke inkludert

Hvis du ønsker at den månedlige utbetalingen skal indeksreguleres årlig mens den er under utbetaling, kan du velge denne tilleggsdekningen. Da vil den utbetalingen bli justert med 2 % hvert år i utbetalingsperioden.

Beregn pris på barneforsikring


– Tør ikke tenke på livet uten barneforsikring

Mats (21) var et stortalent i ishockey, men ulykken på banen i 2020 endret alt. Les historien hans her, og hvordan barneforsikringen ble avgjørende for familien.

Les Mats sin historie

Hva dekker barneforsikringen?

Forsikringen gir først og fremst økonomisk støtte på lang sikt gjennom blant annet:

 • Engangsutbetaling ved invalditet på opptil 6 millioner kroner (beløpet oppjusteres årlig).
 • Engangsutbetaling hvis barnet blir uføre på opptil 1,5 million (beløpet oppjusteres årlig).
 • Månedlig utbetaling ved uførhet på opptil 10 000 kroner (beløpet oppjusteres årlig frem til første utbetaling).

Forsikringen er også til stor økonomisk hjelp på kort sikt, og gir tilgang til verdifulle tjenester som:

 • 4 G (496 112 kroner) i økonomisk førstehjelp.
 • 5 G (620 140 kroner) til ombygging av bolig. 
 • Erstatning ved sykehusopphold.
 • Engangsutbetaling av hjelpestønad ved innvilget hjelpestønad fra NAV.
 • Tilgang til helsepersonell døgnet rundt gjennom vår medisinske rådgivningstjeneste.
 • Psykologisk førstehjelp ved akutte kriser.
Eksempel på utbetaling ved uførhet

Barnet ditt på 20 år har blitt ung ufør som følge av en psykisk lidelse. Du har heldigvis kjøpt vår barneforsikring Super og utbetalingen kan da se slik ut:

Månedlig utbetaling:
7 500 kroner i måneden fra fylte 19 år og frem til 67 år, totalt 4 320 000 kroner.

Engangsutbetaling ved varig uførhet:
1 700 000 kroner som utbetales ved fylte 20 år.

* Eksempelet viser barneforsikring med 1 million kroner i erstatning ved uførhet og 6 000 kroner i månedlig sum på uførepensjon ved kjøp av forsikringen.

Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål om barneforsikring

Les også

Relaterte artikler