Tilhengerforsikring

En tilhengerforsikring dekker uhell, hærverk, tyveri og brann. Kasko gir deg den aller beste dekningen.

Tilhengerforsikring for bedrift

Takk for gode skussmål!

  • Rask veihjelp

    Skulle noe skje får du rask og god veihjelp gjennom våre partnere.

  • Samlerabatt

    Samler du forsikringene dine hos oss kan du få opptil 15 % samlerabatt!

  • Kjapt skadeoppgjør

    Vi løser opptil 80 % av alle saker i løpet av 24 timer.

>

Forsikringens innhold

Dette dekker tilhengerforsikring

Dekninger Kasko Kasko Delkasko Delkasko
Inkludert Inkludert

Vi erstatter tilhengeren din hvis den blir stjålet.

Du får også dekket kostnader til reparasjon av skader påført i forbindelse med tyveri, samt skader forårsaket av hærverk.

Inkludert Inkludert

Vi dekker kostnader til reparasjon av tilhengeren din dersom den blir skadet i brann, eksplosjon eller lynnedslag.

Du er også dekket hvis tilhengeren din får skader som følge av naturskader som flom, storm, skred eller jordskjelv.

Inkludert Inkludert

Du får dekket kostnader til reparasjon av skader påført i forbindelse med tyveri, samt skader forårsaket av hærverk.

Dekningen inkluderer assistanse på stedet og tauing til verksted hvis nødvendig.

Egenandelen er 500 kroner, men påvirker ikke bonusen din.

Inkludert Ikke inkludert

Med denne dekningen er du sikret mot skader på eget kjøretøy som skyldes større uhell, også de du selv er skyld i.

Kjører du av veien, kolliderer eller velter med tilhengeren, dekker vi kostnadene ved reparasjon.

Vi dekker også skader påført av andre plutselige ytre årsaker, for eksempel at et tre faller over tilhengeren.