Husforsikring

Husforsikring gir trygghet

Vi gir trygge rammer for deg og familien din. Hos oss får du økonomisk trygghet og rask hjelp dersom du opplever skade på huset ditt.


  • Vi hjelper deg ved skade

    Skulle du få en skade på huset ditt hjelper vi deg umiddelbart

  • Supergaranti

    Velger du Super, garanterer vi like gode eller bedre vilkår enn det du har i dag

  • Fullverdiforsikring

    Skulle huset ditt bli totalskadet garanterer vi å hjelpe deg å bygge et tilsvarende hus

Hva dekker husforsikringen? Super standard
Fullverdigaranti

Blir huset ditt totalskadet i for eksempel brann dekker vi alle kostnader i forbindelse med gjenoppbyggingen av huset ditt uten fradrag for alder og slitasje.

Vi hjelper deg gjennom hele byggeprosessen som for eksempel planlegging, innkjøp, oppbygging og kvalitetssikring slik at du skal kunne leve så normalt som mulig.

Brannskade

Vi dekker brannskader på bolig og hageanlegg (for eksempel trær, busker og varmekabler).

Vann- og rørskader

Vi erstatter vannskader på bolig og hageanlegg, for eksempel ved styrtregn som resulterer i at vann trenger inn i boligen din fra terrenget, grunnen eller avløpsrør.

Vi har ingen tillegg i egenandel for vannskader, uansett årsak. Vi dekker ikke skade på selve våtrommet, dreneringen eller taket som følge av utettheter.

Tyveri, innbrudd og skadeverk

Vi erstatter skade på bolig og hageanlegg etter innbrudd, tyveri og skadeverk, for eksempel hvis du opplever innbrudd der tyver har ødelagt dører og vinduer, tettet vasken og deretter satt på vannet.

Naturskader

Blir boligen din skadet som følge av naturskader som flom, storm, skred eller jordskjelv, erstatter vi skadene.

Skader etter mus og rotter

Vi reparerer skader på huset ditt forårsaket av mus, rotter og andre gnagere med ubegrenset sum. Vi hjelper deg også med å bekjempe mus, rotter og andre gnagere hvis de lever i veggen, taket eller i andre deler av huset ditt.

Hvis du for eksempel får rotter inn i huset ditt som spiser seg igjennom isolasjon og rør, for å så dø inne i konstruksjonen som fører til vondt lukt, vil vi utbedre alle skader og fjerne døde rotter og lukt.

Du må selv sikre bygningen mot nye gnagerangrep - som for eksempel å tette sprekker i veggen.

Utleieforsikring

Får du en leietaker som ikke betaler husleien, gjør skadeverk eller begår tyveri og underslag, hjelper vi deg. Forsikringen erstatter skadeverk, tyveri og underslag begått av leietaker. I tillegg dekker forsikringen ubetalt husleie i inntil 6 måneder og utkastelse av leietaker med inntil 20 000 kroner. Forsikringen dekker ikke slitasje ved utleie, for eksempel hakk, riper, avskallinger og lignende.

Har du spørsmål om for eksempel skatt eller husleiekontrakt, tilbyr vi deg gratis juridisk rådgivning gjennom vår samarbeidspartner Huseiernes Landsforbund.

Forsikringen forutsetter at leietaker har innbetalt minimum 2 måneder depositum, eller har gitt tilsvarende bankgaranti før innflytting. Du må også oppgi til oss at du leier ut hele, eller deler av boligen.

Ansvar og rettshjelp

Hvis du får et rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting i kraft av å være boligeier, så hjelper vi deg. For eksempel hvis trampolinen blir tatt av vinden og skader eiendeler hos naboen, så vil vi hjelpe deg med saken og dekke et eventuelt erstatningsansvar.

Hvis du som eier av bygningen er part i en tvist, for eksempel en tvist med håndverker om mangelfult arbeid, eller med naboen om tomtegrensen, så dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner.

Ombygging av bolig etter ulykke

Hvis et familiemedlem i husstanden blir invalid, for eksempel havner i rullestol etter en bilulykke, får du dekket ombygging av boligen din for inntil 250 000 kroner. Det samme gjelder hvis du får et barn som er avhengig av rullestol på grunn av et medfødt handikap.

Forsikringen gjelder ikke hvis noen i husstanden blir avhengig av rullestol som følge av sykdom.

Følgeskader etter utett yttertak og yttervegg

Du har selv ansvar for å holde tak og vegger tette slik at vann ikke trenger inn i boligen. Får du likevel skader som skyldes vann som trenger seg inn gjennom utette tak og vegger dekker vi følgeskadene av dette.

Reparasjonen av selve taket/veggene må du dekke selv.

Følgeskader som skyldes håndverkerfeil

Hvis en håndverker gjør en feil som i ettertid fører til skader på andre deler av boligen (følgeskader), hjelper vi deg med å reparere skadene. Selve feilen er håndverkeren ansvarlig for å reparere selv.

Eksempel: Du leier snekker til å bygge nytt tak. Taket lekker og det blir skader innvendig på soverom i 2. etasje. Forsikringen dekker da de innvendige skadene, snekkeren må fikse skaden på taket.

Er håndverkeren konkurs, kan kostnader til reparasjon av selve feilen dekkes med inntil 100 000 kroner. Arbeidet må ha vært utført i forsikringens løpetid i If, og det må dokumenteres at det er utført av godkjent/autorisert håndverker i løpet av de siste 10 årene. Forsikringen dekker ikke skader som skyldes kondens.

Skade på våtrom

Vi erstatter følgeskader ved utett våtrom uansett årsak, tilstand og alder på våtrommet. Hvis det for eksempel skjer en vannskade i rommet under badet ditt på grunn av feil med membran eller sluk vil vi erstatte følgeskadene med ubegrenset sum.

Hvis våtrommet er under 10 år gammelt vil vi også sørge for at våtrommet blir reparert med ubegrenset sum. Denne delen av forsikringen forutsetter at arbeidet på våtrommet kan dokumenteres utført av autorisert/godkjent håndverker i løpet av de siste 10 årene og at skaden skyldes en feil av håndverker.

Sopp og råteskade

Vi erstatter skade forårsaket av sopp og råte som ødelegger treverk. Vi erstatter ikke råteskader på dører, vinduer og utvendig treverk, eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende.

Bekjempelse og skader etter skadedyr og insekter

Vi hjelper deg hvis du får skadedyr eller insekter i boligen din på en rask og effektiv måte. Vi bekjemper skadedyr og insekter som for eksempel veggedyr, skjeggkre, kakerlakker, stokkmaur, stripet borebille, husbukk, mus og rotter med ubegrenset sum.

Påfører skadedyrene/insektene skade på huset ditt, reparerer vi også bygningsskaden med ubegrenset sum.

Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep - som for eksempel tette sprekker i veggen.

Dobbel boligforsikring

Kjøper du en ny bolig og ikke får solgt den gamle, dekker vi rentekostnadene og forsikringen på din gamle bolig. Rentekostnadene blir erstattet med inntil 10 000 kroner per måned og forsikringen gjelder i 9 måneder.

For at forsikringen skal være gyldig må det gå tre måneder fra du overtar ny bolig, og bud på inntil 85 % av prisantydningen må aksepteres. 

If Boligsjekk

Som huseier kan det være vanskelig å vite hva du bør prioritere av vedlikeholdsarbeid og hva du kan vente med. Med If boligsjekk får du en uavhengig bygningsekspert fra Anticimex som går gjennom hele huset ditt og gir deg en tilstandsrapport på 150 punkter, slik at du får et godt overblikk over hva du bør prioritere av vedlikeholdsarbeid og hva du kan vente med. Vi sjekker for eksempel tilstanden på taket, drenering og bad, og vi gir deg et kostnadsoverslag på hva det vil koste deg å fikse feil og/eller slitasje.

Tjenesten er helt frivillig, gratis og du får tilbud om ny boligsjekk hvert 4. år. På denne måten får et utmerket servicehefte på boligen din og vi hjelper deg med å unngå skader som ikke er dekket av forsikringen din. If Boligsjekk.

If Boligtelefon

Har du spørsmål om oppussing eller vedlikehold av huset ditt, for eksempel hvis du oppdager muggsopp på veggen, har du inkludert rådgivning i forsikringen.

Du kan ringe vår samarbeidspartner og fagekspert Anticimex på telefon 21 02 49 94 for gode byggtekninske råd. Har du spørsmål om skadedyr kan du også sende e-post til Anticimex som vil hjelpe deg for eksempel med å artsbestemme skadedyr/insekter du har funnet i huset ditt, uten at det koster deg noe.

Supergaranti

Flytter du forsikringen fra annet selskap og til oss, garanterer vi deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige selskap. Selve flytteprosessen ordner vi for deg. Garantien gjelder i 2 år.

INNBOFORSIKRING

Husforsikringen gjelder selve boligen. I tillegg trenger du også innboforsikring, for å sikre alle tingene dine inni boligen. Dette er typisk møbler, bilder, klær, sportsutstyr og andre bruksgjenstander - alt du tar med deg når du flytter. 

Når du kjøper husforsikring får du tilbud om å kjøpe innboforsikring med ubegrenset forsikringssum. Ubegrenset forsikringssum betyr at du får erstattet verdien av alle tingene dine ved en skade


Grundig sjekk av huset ditt

Sammen med Anticimex gir vi deg en grundig sjekk av huset ditt med Super husforsikring.

Les mer om If Boligsjekk

Vi tar vare på kundene våre

Fornøyde kunder gir oss mening og glede. De tre siste årene har vi mottatt pris for beste kundeservice.

Best på kundeservice

Meld skade

Hos oss kan du enkelt og raskt melde skade på nett. Fyll ut skademeldingskjema  her.

Meld skade

Hvilke forsikringer trenger du for boligen din?

Enebolig, tomannsbolig og rekkehus

Du trenger både en husforsikring som forsikrer bygningen, og en innboforsikring som forsikrer alle tingen du har i boligen. Du kjøper både hus- og innboforsikring gjennom husforsikringen.

Leilighet, bokollektiv og tre-/firemannsbolig

Selve bygningen er forsikret gjennom sameiet/borettslaget/felleskapet slik at du som privatperson ikke trenger å forsikre din del av bygningen. Du trenger derimot en innboforsikring som forsikrer alle tingene du har i boligen.

Få gratis tilgang til Anticimex - fageksperter på bolig

If har et samarbeid med Anticimex, som sikrer deg tilgang til fagekspertise for din bolig.

Med If Boligsjekk gjør fagpersoner fra Anticimex en omfattende sjekk av inneklima, fukt, våtrom og sikkerhet med tanke på brann og innbrudd. Du får en fyldig rapport som viser tilstanden i huset ditt og gode råd om hvordan du kan unngå skader og ulykker.

Med If Boligtelefon får du gratis byggteknisk rådgivning hos Anticimex. De gir deg råd og veiledning hvis du for eksempel skal pusse opp, gjøre vedlikehold, eller oppdager skader på huset ditt.

Både If Boligsjekk og If Boligtelefon er gratis inkludert dersom du velger Super husforsikring, men tjenestene er selvsagt også tilgjengelig for deg som velger Standard.

Egenandeler ved skade

Du velger selv hvilken egenandel du vil ha. Forsikringen blir rimeligere dersom du velger en høyere egenandel, fordi du ved skade da tar en større del av regningen selv. Laveste egenandel er 4 000 kroner og høyeste 25 000 kroner. Egenandel ved naturskade er alltid 8000 kroner.

Når vi beregner verdien ved erstatning av gjenstander og innretninger som tilhører bygningen, tas det hensyn til alder. Det gjelder for eksempel hvitevarer, varmtvannsbeholder og utvendige rør og ledninger. Se vilkårene for flere detaljer om hvordan aldersfradraget beregnes.

Ved forsikring av bolig som del av landbruk

Har du en bolig som er en del av et landbruk skal du bruke en landbruksforsikring.
Les mer på vår side om bygningsforsikring for landbruk

Vilkår (PDF)

VÆR OG VANNSKADER

Høst og vinter er høysesong i Norge for vær preget av mye regn og vind. Hva skal man gjøre hvis værmeldingen melder store nedbørsmengder og huset er bygget i et utsatt område?