Boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikringen er din motvekt til selgers forsikring, så du slipper å stå alene mot selgers advokater. Våre spesialiserte jurister hjelper deg med mangler du oppdager. 


Takk for gode skussmål!

 • Innledende juridisk bistand

  Våre jurister står klare til å svare på dine spørsmål om mangler ved den nye boligen din.

 • Teknisk bistand

  Vi dekker nødvendig teknisk bistand slik at du får dokumentert mangelen ovenfor selger.

 • Spesialiserte advokater

  Forsikringen dekker nødvendig advokatbistand videre. Egenandel betales først etter 10 advokattimer.

Trygghet ved boligkjøp

Uansett hva slags bolig du kjøper kan det være en trygghet med profesjonell bistand hvis du oppdager ting som påvirker kjøpet i etterkant.

Hva dekker boligkjøperforsikringen?

Forsikringen dekker juridisk og teknisk bistand hvis du oppdager feil og mangler som det ikke har blitt informert om i salgsdokumenter eller andre salgsopplysninger. 

Et par sitter hjemme i stua

Dette inngår i forsikringen:

1. Bistand til å avdekke om det foreligger en mangel:

 • Nødvendig teknisk bistand for å vurdere om det foreligger en mangel.
 • Juridisk bistand til å vurdere om det foreligger en mangel som du kan kreve rettet opp eller erstattet.

2. Bistand til å fremme krav mot selger:

 • Forsikringen dekker kostnaden dersom du trenger juridisk hjelp til å føre en sak mot selger.
 • Når du fører en sak for retten riskerer du å måtte betale for motpartens saksomkostninger dersom du taper saken. Bruker du Ifs samarbeidspartner, dekker vi disse kostnadene.

Hva dekkes ikke av boligkjøperforsikringen?

Denne forsikringen er en rettshjelpsforsikring, som betyr at den dekker juridisk bistand og kostnadene du får for å dokumentere kravet ditt. Forsikringen skiller seg derfor fra andre forsikringstyper, som hus- bil- og innboforsikring, hvor forsikringsselskapet utbetaler erstatning direkte når du har en dekningsmessig skade. 

Boligkjøperforsikringen gir ikke erstatning for eventuelle feil og mangler på boligen din og dekker ikke utbedring av mangelen, men hjelper deg med å ivareta dine rettigheter overfor selger.

Slik foregår prosessen:

 1. Saken mottas Saken din mottas og registreres av våre jurister med spesialkompetanse på boligkjøpsrett.
 2. Vi kontakter deg Du blir kontaktet av våre jurister som går gjennom saken med deg og reklamerer på dine vegne for å avbryte viktige tidsfrister.
 3. Innledende vurdering Våre jurister gjør en vurdering av saken. Hvis det er nødvendig for å vurdere mangelen, vil vi innhente en rapport fra en fagkyndig.
 4. Videre saksgang Deretter er det to mulige utfall; Vi oversender saken til advokat for videre saksgang mot selger eller saken avsluttes da boligen ikke er mangelfull.

Ofte stilte spørsmål

Få opptil 15 % rabatt ved å samle forsikringene dine hos oss!