Boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikringen er din motvekt til selgers forsikring, så du slipper å stå alene mot selgers advokater. Våre spesialiserte jurister hjelper deg med mangler du oppdager. Forsikringen gjelder for ett år, men kan fornyes til å gjelde i inntil fem år.

Trygghet ved boligkjøp

Uansett hva slags bolig du kjøper, kan det være en trygghet med profesjonell bistand om du oppdager ting som påvirker kjøpet i etterkant.

  • Innledende juridisk bistand

    Våre jurister står klare til å svare på dine spørsmål om mangler ved den nye boligen din.

  • Teknisk bistand

    Vi dekker nødvendig teknisk bistand slik at du får dokumentert mangelen ovenfor selger.

  • Spesialiserte advokater

    Forsikringen dekker nødvendig advokatbistand videre. Egenandel betales først etter 10 advokattimer.

Dette dekker boligkjøperforsikringen

Forsikringen dekker juridisk og teknisk bistand når du opplever at boligen du har kjøpt ikke er i tråd med forventningene dine.

Hva dekkes ikke av boligkjøperforsikringen?

Denne forsikringen er en rettshjelpsforsikring, som betyr at den dekker juridisk bistand, samt kostandene du får for å dokumentere kravet ditt. Forsikringen skiller seg derfor fra andre forsikringstyper, som hus- bil- og innboforsikring, hvor forsikringsselskapet utbetaler erstatning direkte når du har en dekningsmessig skade. 

Boligkjøperforsikringen gir ikke erstatning for eventuelle feil og mangler på boligen din og dekker ikke utbedring av mangelen, men hjelper deg med å ivareta dine rettigheter overfor selger.

Ofte stilte spørsmål