Øvelse gjør mester

Ha brannøvelse hjemme

Det er lurt at alle vet hva de skal gjøre hvis det skulle begynne å brenne. Et godt tips er å gjennomføre brannøvelse hjemme – gjerne som en lek.  

Start med det viktigste – avtal møteplass

Vi oppfordrer alle til å avtale en trygg møteplass på utsiden av boligen. Møteplassen bør være enkel å huske og så konkret som mulig. For eksempel ved trampolinen eller postkassen. 

Ved brann skal barn og voksen gjøre dette:

Små barn som ikke kan gå selv: 

 1. Rop «Brann! Brann!» så høyt du kan.
 2. Vent i rommet til en voksen kommer og henter deg. Ikke gjem deg, men sett deg ned på gulvet.
 3. Gå sammen med den voksne ut av huset og til møteplassen dere har avtalt.

Større barn: 

 1. Redd andre ved å rope «Brann! Brann!», og hjelp hverandre ut.
 2. Hvis du har tid, varsle brannvesenet ved å ringe nødnummer 1-1-0.
 3. Hvis du har tid – lukk dører og vinduer.
 4. Gå raskt ut av huset. Ved mye røyk, kryp langs gulvet.
 5. Still opp på møteplassen

Voksne: 

 1. Redd andre ved å rope «Brann! Brann!», og hjelp hverandre ut.
 2. Pass på at alle barn kommer seg ut til møteplassen
 3. Varsle brannvesenet ved å ringe nødnummer 1-1-0.
 4. Hvis du har tid – lukk dører og vinduer.
 5. Hvis brannen er liten – forsøk å slokke, men ikke ta noen sjanser. 
 6. Gå raskt ut av huset og til møteplassen.
 7. Tell opp antall personer og ta i mot brannvesenet når de kommer.

Tips til et tryggere hjem

Brannvern er viktig, og vi i If er opptatte av at du skal ha et trygt og sikkert hjem. Her finner du flerer tips og råd til hvordan du kan sikre hjemmet dit.