Ta vare på røykvarsleren din

Husk at røykvarslere er en viktig del av brannsikkerheten i hjemmet ditt. Regelmessig vedlikehold kan bidra til å redde liv.

For å sikre at røykvarsleren fungerer optimalt, er det viktig å ta vare på den. I tillegg til å skifte ut batteriet jevnlig, er det også nødvendig å rengjøre røykvarsleren. Dette er en enkel prosedyre som alle kan gjøre.

Test jevnlig og bytt batteri

De fleste røykvarslere bruker et 9V batteri som må byttes hvert år. Det anbefales at du tester røykvarsleren ved å trykke på testknappen én gang i måneden og etter lengre fravær.

Støvsug røykvarsleren

Minst en gang i året bør du støvsuge eller renblåse røykvarsleren i hjemmet ditt. Støvet som samler seg på detektorelementene kan faktisk påvirke varslerens reaksjonstid og gi flere uønskede alarmer. Hvis røykvarsleren din er plassert i spesielt støvete omgivelser, bør du rengjøre den oftere.

Se hvordan du tar vare på og tester røykvarsleren

Visste du at ...

  1. Krav: I over 30 år har det vært forskriftskrav til å ha minst en røykvarsler i hver etasje, både i boliger og fritidsboliger. Det anbefales seriekoblede røykvarslere for tidlig varsling.

  2. Plassering: Varslerne skal være plassert slik at de kan oppdage brann på kjøkken, i stua, sonen utenfor soverom og i sonen utenfor teknisk rom. Det anbefales også røykvarslere inne på soverom.

  3. Testing: Røykvarslere har en testknapp som lar deg sjekke at den fungerer som den skal. Test jevnlig og etter lengre fravær fra boligen.  

  4. Batteri: Røykvarslerne trenger strøm for å fungere og i Norge er de fleste batteridrevet. Bytt derfor batteri jevnlig for at røykvarslerne skal fungere. 

  5. Vedlikehold: Rengjør røykvarslerne minst en gang per år, gjerne oftere. Støv og smuss kan påvirke røykvarslerens funksjon og fører til flere uønskede alarmer. Støvsug godt langs røykåpningen.

  6. Levetid: En godt vedlikeholdt røykvarsler har normalt en levetid på 10 år og bør byttes ut for å opprettholde påliteligheten.