Hovedmeny Til innhold

Bedriftsforsikring

Vi vet hvilke forsikringer som er riktig for virksomheten din, uansett om du driver en liten eller stor bedrift.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Test ditt forsikringsbehov

Forsikring for borettslag og sameier

Her kan du melde skade og finne informasjon om forsikringen din. Du kan finne svar på vanlige spørsmål og se hvordan prosessen i en skadesak er.

Forsikring for borettslag og sameier

Vi lanserer Bærekraftig bygg

Gjennom Bærekraftig bygg bidrar vi med råd, veiledning og økonomisk støtte til bærekraftige tiltak, i forbindelse med gjenoppbygging etter større skader på næringsbygninger. Tiltakene baseres på sertifiseringsmodellen BREEAM-NOR.

Dette er Bærekraftig bygg

Kurs på If Sikkerhetssenter

If Sikkerhetssenter på Ringvoll er vårt eget skadeforebyggende kurs- og kompetansesenter. Med over en og en halv million skadeoppgjør hvert år har vi god kunnskap om hvorfor og hvordan skader oppstår, og hvordan unngå dem.

På kursene deler vi vår kunnskap med deg og dine mearbeidere:
Brann og sikkerhet
Førstehjelp, brann og sikkerhet
Forebyggende brannkurs med slokkeøvelse

Alle kurs

Hva er bedriftsforsikring?

Bedriftsforsikring er ulike typer forsikringer som beskytter bedrifter ved uforutsatte hendelser og eventuelle tap. Målet med bedriftsforsikring er å hjelpe bedrifter med å håndtere økonomiske konsekvenser av hendelser som kan påvirke virksomhetens drift, eiendeler, ansatte og omdømme.

De vanligste typene forsikringer som normalt inngår i begrepet bedriftsforsikring inkluderer:

Eiendomsforsikring: Denne forsikringen dekker skader eller tap knyttet til bedriftens eiendom, inkludert bygninger, inventar, utstyr og andre eiendeler, som følge av hendelser som brann, tyveri, eksplosjoner, naturskader osv.

Ansvarsforsikring: Dette dekker kostnader knyttet til erstatningsansvar  som følge av skade eller tap forårsaket av virksomheten. Dette kan omfatte produkterstatning, yrkesansvar, offentlig ansvar og mer.

Personforsikring: Dette inkluderer vanligvis ulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring som dekker ansatte i tilfelle skader eller sykdommer relatert til deres arbeid.

Avbruddsforsikring: Denne forsikringen dekker økonomiske tap som følge av en uforutsett hendelse som forhindrer normal drift, for eksempel brann eller flom. Den hjelper med å dekke tapt inntekt og ekstra kostnader for å gjenopprette normal virksomhetsdrift.

Styreansvarsforsikring: Dette er ment å beskytte ledelsen og styret mot erstatningskrav som kan oppstå som følge av påståtte feilhandlinger, unnlatelser eller feil i beslutningstakingen.

Cyberforsikring: I den digitale tidsalderen er dette stadig viktigere. Den dekker tap som følge av datainnbrudd, cyberangrep og andre IT-relaterte hendelser.

Kjøretøyforsikring: Dette dekker bedriftens kjøretøyer og sjåfører i tilfelle ulykker eller skader.

Miljøforsikring: Dette er relevant for bedrifter som kan påvirke miljøet, og det dekker potensielle kostnader knyttet til miljøskader og forurensning.

Det er viktig å merke seg at forsikringsbehovet varierer avhengig av bransje, størrelse og geografisk beliggenhet. Våre forsikringsrådgivere hjelper deg med å finne riktig bedriftsforsikring for akkurat din bedrift.