Golf - den nye folkesporten

Golf er en sunn og morsom idrett som passer for alle – uavhengig av både alder og fysisk form. Og det er absolutt ingen snobbeidrett. Tvert imot vil du oppdage at på de fleste golfbaner er det folk fra alle sosiale lag som spiller. Og de aller fleste er både hyggelige og imøtekommende.

Anbefaler at vi går 10 000 skritt om dagen

Fysisk inaktivitet er i følge Jan Ove Tangen framtidas store helseproblem. Tangen er professor i sosiologi ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag ved Høgskolen i Telemark. Han kan fortelle at myndighetene anbefaler at den voksne befolkning er aktive minst 30 minutter hver dag eller går 10 000 skritt om dagen.

En minimumsdose av fysisk aktivitet som vil gi bedre helse, er en moderat aktivitet som tilsvarer en forbrenning på ca.150 kcal om dagen eller ca. 1 000 kcal i uken. Det tilsvarer en daglig spasertur på 30 minutter i moderat tempo eller en ukentlig aktivitetsdose på 3 timer og 30 minutter. Sånn sett er golf en ypperlig løsning.

På en 18 hulls golfrunde går du ca 11 kilometer

De fleste golfspillere erfarer at en 18 hulls golfrunde tar ca 4 timer og 30 minutter. Det er vel anvendt tid helsemessig sett. I løpet av en 18 hulls runde går golfspillere ca 11 kilometer eller ca 16 000 skritt. Dette tilsvarer ca 2 ganger en golfbanes lengde.

Bedrer kondisjonen og reduserer kolesterolnivået

Jan Ove avslutter i disse dager sin hittil siste forskning, Golfens helsemessige betydning. I følge beregninger Jan Ove og hans medarbeidere har gjort vil en runde golf kunne bedre kondisjonen, influere positivt på kolesterolnivået i blodet, redusere livmålet og gi et psykisk velvære etter runden. For hjertesyke vil golf kunne være en viktig opptreningsaktivitet.

Det er mulig å prøve - gratis

Alle golfbaner har gratis utlån av køller. Det gjør at du kan prøve å slå noen baller selv. Flere klubber har dessuten såkalte "pay & play-baner" hvor også nybegynnere kan prøve.

If - hovedsponsor Golf Grønn Glede

I dag finnes det 170 golfbaner i Norge. Norges Golfforbund jobber hele tiden med å tilrettelegge golf for en stadig større gruppe. Ett av tiltakene er Golf Grønn Glede. Til sammen 27 golfklubber rundt om i Norge er i dag sertifisert til såkalte Golf Grønn Glede-baner. På disse banene legges det til rette aktiviteter for personer med hjerte- og lungesykdom, kreftpasienter og deres pårørende, uføretrygdede, langtidssykemeldte, personer med rusproblemer eller psykiske lidelser, fysisk funksjonshemmede og ADHD. Dette er et tiltak som også støttes av If.