Koronaviruset og avbruddsforsikring

Hovedregelen er at det skal ha skjedd en fysisk skade på eiendelene eller lokalene dine for at avbruddsforsikringen skal gi rett til erstatning.

Landbruk

Spørsmål og svar om landbruk og koronaviruset

Større bedrifter/industrikunder

Vilkårene kan være anderledes for noen av våre største kunder
 

Ofte stilte spørsmål og svar

En avbruddsforsikring omfatter avbruddstap oppstått ved erstatningsmessig tingskade etter eiendomsforsikringen. Hovedregelen er at det skal ha skjedd en fysisk skade på eiendelene eller lokalene dine for at avbruddsforsikringen skal gi rett til erstatning. Tap som følge av myndighetenes tiltak for å hindre spredning av koronaviruset er derfor ikke dekket.

 1. Kan bedriften min få erstatning hvis personalet er i karantene og må jobbe hjemme?

  Forsikring av driftsresultat
  Forsikringen dekker tap av dekningsbidrag som oppstår fordi det har skjedd en fysisk skade på tingene eller lokalene dine. At personalet ditt må jobbe hjemme, eller er i karantene, regnes ikke som en slik skade. Forsikringen dekker derfor ikke dette.

 2. Smittevernleger har funnet smitte i bedriften min, og sperret av lokalene. Vil forsikringen erstatte dette?

  Forsikring av driftsresultat
  Nei, forsikringen erstatter tapt dekningsbidrag grunnet en fysisk skade på tingene eller lokalene dine. At lokalene er sperret av, er ikke det samme som en skade.

  Men jeg ser at forsikringen inkluderer erstatning hvis lokalet er sperret av?
  Ja, det stemmer. Men dette må skyldes en skade som er dekket av forsikringen.

  Hvis du har utvidet forsikringen til å omfatte avbrudd ved tiltak fra offentlig myndighet
  At lokalene er sperret av, er ikke det samme som at det har skjedd en skade. Skade og avbruddstap som skyldes virus er i alle tilfelle unntatt.

  Hvis du har utvidet forsikringen til å omfatte avbrudd ved tiltak fra offentlig myndighet, for hotell, før epidemien startet.
  Hvis myndighetene har påvist smittsom sykdom på forsikringsstedet, og med hjemmel i smittevernloven gir bedriften din pålegg/ restriksjoner for å hindre spredning av smittsom sykdom, ber vi deg ta kontakt med skadeavdelingen. Da kan vi gjøre en konkret vurdering av om tapet er dekket under forsikringen.

 3. Jeg venter på råvarer, men leveransen uteblir fordi fabrikken ikke er åpen. Produksjonen min står derfor stille. Kan selskapet mitt få erstatning for dette?

  Forsikring av driftsresultat
  Nei, forsikringen erstatter tapt dekningsbidrag grunnet en fysisk tingskade hos din leverandør, eller dine ting eller lokaler. At du ikke mottar råvarer, er ikke en slik skade.

  Kunde- og leverandøravbrudd
  Denne forsikringen krever at det har skjedd en fysisk skade på kundens/leverandørens eiendom for at den skal erstatte noe. Virus regnes ikke som en skade, og da utbetales heller ingen erstatning.

 4. Selv om virksomheten er åpen, uteblir kundene, og salget reduseres. Kan jeg få erstatning for dette?

  Forsikring av driftsresultat
  Nei, forsikringen erstatter tapt dekningsbidrag grunnet en fysisk skade på tingene eller lokalene dine. At du har mindre kunder enn tidligere, regnes ikke som en slik skade.

  Hvis du har utvidet forsikringen til å omfatte avbrudd ved tiltak fra offentlig myndighet
  At kundene uteblir er ikke en skade. Skade og avbruddstap som skyldes virus er i alle tilfelle unntatt.

 5. Jeg arrangerer musikk eller sportsbegivenheter, og må gjennomføre mitt arrangement uten publikum, eller alternativt avlyse. Kan jeg få noen kompensasjon for manglende billettinntekter eller merkostnader for kansellert arrangement, eller utstyr som jeg allerede har leid?

  Forsikring av driftsresultat
  Nei, forsikringen erstatter tapt dekningsbidrag grunnet en fysisk skade på tingene eller lokalene dine. At du ikke kan gjennomføre arrangementet, eller gjøre det uten et publikum, regnes ikke som en skade.

  Hvis du har utvidet forsikringen til å omfatte avbrudd ved tiltak fra offentlig myndighet
  At lokalene ikke blir benyttet pga. virusutbrudd, regnes ikke som en skade. Skade og avbruddstap som skyldes virus er i alle tilfelle unntatt.

 6. Jeg arrangerer en teaterforestilling som avlyses grunnet frykt for smitte. Kan forsikringen dekke merkostnadene mine som er påløpt ved refusjon av billetter, leie av lyd og lys, lokaler etc.?

  Forsikring av driftsresultat

  Nei, forsikringen erstatter tapt dekningsbidrag grunnet en fysisk skade på tingene eller lokalene dine. At du ikke kan gjennomføre forestillingen, regnes ikke som en skade.

  Hvis du har utvidet forsikringen til å omfatte avbrudd ved tiltak fra offentlig myndighet
  At lokalene ikke blir benyttet pga. virusutbrudd, regnes ikke som en skade. Skade og avbruddstap som skyldes virus er i alle tilfelle unntatt.

Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål og generelle svar. For fullstendig oversikt se forsikringsbevis og forsikringsvilkår, som regulerer hva som er dekket.

Spørsmål og svar om landbruk og Korona-viruset

 1. Hva om husdyrene på gården min blir syke av korona?

  Forsikring for Husdyr og Avbruddstap

  Hvis dyrene dør eller må avlives som følge av sykdom så kan det økonomiske tapet bli erstattet av husdyrforsikringen vår. Det er ikke påvist smitte fra menneske tilbake til husdyr på nåværende tidspunkt.

 2. Jeg får ikke veterinær ut til dyrene mine pga. redusert vaktberedskap

  Forsikring for Husdyr

  I den spesielle situasjonen som oppstår dersom veterinær ikke kan tilkalles til husdyrene aksepteres det at beslutninger om husdyrenes helse og dyrevelferd tas uten fysisk undersøkelse. Beslutninger skal allikevel dokumenteres og attesteres av veterinær.
   
 3.  Jeg får ikke levert dyr/melk/egg pga. kapasitetsbegrensninger hos slakteri/meieri/pakkeri/kunde.

  Kunde- og leverandøravbrudd

  Denne forsikringen krever at det har skjedd en faktisk skade på kundens/leverandørens eiendom for at den skal erstatte noe. Virus regnes ikke som en skade, og da utbetales heller ingen erstatning.