Korona-virus og avbruddsforsikring

Ofte stilte spørsmål og svar

 1. Kan bedriften min få erstatning hvis personalet er i karantene og må jobbe hjemme?
  Hvis du har kjøpt forsikring av driftsresultat.
  Forsikringen dekker tap av dekningsbidrag som oppstår fordi det har skjedd en fysisk skade på tingene eller lokalene dine. At personalet ditt må jobbe hjemme, eller er i karantene, regnes ikke som en slik skade. Forsikringen dekker derfor ikke dette.
   
 2. Smittevernleger har funnet smitte i bedriften min, og sperret av lokalene. Vil forsikringen erstatte dette?
  Hvis du har kjøpt forsikring av driftsresultat.
  Nei, forsikringen erstatter tapt dekningsbidrag grunnet en fysisk skade på tingene eller lokalene dine. At lokalene er sperret av, er ikke det samme som en skade.

  Men jeg ser at forsikringen inkluderer erstatning hvis lokalet er sperret av?
  Ja, det stemmer. Men dette må skyldes en skade som er dekket av forsikringen.

  Hvis du har utvidet forsikringen til å omfatte avbrudd ved tiltak fra offentlig myndighet.
  Nei, siden forsikringen vil dekke tapt dekningsbidrag grunnet en fysisk skade på tingene eller lokalene dine. At lokalene er sperret av, er ikke det samme som at det har skjedd en skade.

  Hvis du har utvidet forsikringen til å omfatte avbrudd ved tiltak fra offentlig myndighet, for hotel, før epedemien startet.
  Hvis myndighetene bestemmer, med støtte i Smittevernloven, å legge ned virksomheten i lokalet du  har forsikret p.g.a. en konstatert smitte, kan forsikringen betale erstatning for tapt inntekt som påvirker driftsresultatet.

 3. Jeg venter på råvarer, men leveransen uteblir fordi fabrikken ikke er åpen. Produksjonen min står derfor stille. Kan selskapet mitt få erstatning for dette?
  Hvis du har kjøpt forsikring av driftsresultat.
  Nei, forsikringen erstatter tapt dekningsbidrag grunnet en fysisk tingskade hos din leverandør, eller dine ting eller lokaler. At du ikke mottar råvarer, er ikke en slik skade.

  Hvis du har utvidet forsikringen til å omfatte avbrudd ved tiltak fra offentlig myndighet.
  Nei, som hovedregel gjelder at siden leveransen ikke er uteblitt grunnet en myndighetsavgjørelse rettet mot ditt lokale, vil forsikringen ikke dekke dette. Hvis forsikringen inkluderer varer som er lagret hos leverandøren din, kan ikke forsikringen hjelpe deg.

  Kunde- og leverandøravbrudd.
  Denne forsikringen krever at det har skjedd en fysisk skade på kundens/leverandørens eiendom for at den skal erstatte noe. Virus regnes ikke som en skade, og da utbetales heller ingen erstatning.

 4. Selv om virksomheten er åpen, uteblir kundene, og salget reduseres. Kan jeg få erstatning for dette?
  Hvis du har kjøpt forsikring av driftsresultat.

  Nei, forsikringen erstatter tapt dekningsbidrag grunnet en fysisk skade på tingene eller lokalene dine. At du har mindre kunder enn tidligere, regnes ikke som en slik skade.

  Hvis du har utvidet forsikringen til å omfatte avbrudd ved tiltak fra offentlig myndighet.
  Virus regnes ikke som en skade, og da utbetales heller ingen erstatning.

 5. Jeg arrangerer musikk eller sportsbegivenheter, og må gjennomføre mitt arrangement uten publikum, eller alternativt avlyse. Kan jeg få noen kompensasjon for manglende billettinntekter eller merkostnader for kansellert arrangement, eller utstyr som jeg allerede har leid?

  Hvis du har kjøpt forsikring av driftsresultat.
  Nei, forsikringen erstatter tapt dekningsbidrag grunnet en fysisk skade på tingene eller lokalene dine. At du ikke kan gjennomføre arrangementet, eller gjøre det uten et publikum, utgjør ikke en slik skade.

  Hvis du har utvidet forsikringen til å omfatte avbrudd ved tiltak fra offentlig myndighet.
  Nei, siden forsikringen dekker tapt dekningsbidrag grunnet en fysisk skade på tingene eller lokalene dine. At lokalene ikke blir benyttet pga. virusutbrudd, regnes ikke som en skade.

 6. Jeg arrangerer en teaterforestilling som avlyses grunnet frykt for smitte. Kan forsikringen dekke merkostnadene mine som er påløpt ved refusjon av billetter, leie av lyd og lys, lokaler etc.?
  Hvis du har kjøpt forsikring av driftsresultat.
  Nei, forsikringen erstatter tapt dekningsbidrag grunnet en fysisk skade på tingene eller lokalene dine. At du ikke kan gjennomføre forestillingen, utgjør ikke en slik skade.

  Hvis du har utvidet forsikringen til å omfatte avbrudd ved tiltak fra offentlig myndighet.
  Nei, forsikringen vil dekke tapt dekningsbidrag grunnet en fysisk skade på tingene eller lokalene dine. At lokalene ikke blir benyttet pga. virusutbrudd, regnes ikke som en skade.

Spørsmål og svar om landbruk og Korona-viruset

 1. Hva om husdyrene på gården min blir syke av korona?
  Forsikring for Husdyr og Avbruddstap.
  Hvis dyrene dør eller må avlives som følge av sykdom så kan det økonomiske tapet bli erstattet av husdyrforsikringen vår. Det er ikke påvist smitte fra menneske tilbake til husdyr på nåværende tidspunkt.

 2. Jeg får ikke veterinær ut til dyrene mine pga. redusert vaktberedskap
  Forsikring for Husdyr.
  I den spesielle situasjonen som oppstår dersom veterinær ikke kan tilkalles til husdyrene aksepteres det at beslutninger om husdyrenes helse og dyrevelferd tas uten fysisk undersøkelse. Beslutninger skal allikevel dokumenteres og attesteres av veterinær.
   
 3.  Jeg får ikke levert dyr/melk/egg pga. kapasitetsbegrensninger hos slakteri/meieri/pakkeri/kunde.
  Kunde- og leverandøravbrudd.
  Denne forsikringen krever at det har skjedd en faktisk skade på kundens/leverandørens eiendom for at den skal erstatte noe. Virus regnes ikke som en skade, og da utbetales heller ingen erstatning.