Hva er riktige betingelser for våre transporter?

Vi leier all transport med bil, og bruker DDP når vi betaler frakt, og FCA når kunden betaler frakt. Er/blir dette riktig videre?

Svar: Ja, i forhold til hvem av partene som skal betale frakten, blir dette riktig.

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer